SC MARISTAR COM SRL

SC MARISTAR COM SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE 2 LOCUINTE COLECTIVE (P+3+4R) AMENAJARE DRUM, ALEI PIETONALE, POST TRAFO, PARCARI, UTILITATI, BRANSAMENTE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE 2 LOCUINTE COLECTIVE (P+3+4R) AMENAJARE DRUM, ALEI PIETONALE, POST TRAFO, PARCARI, UTILITATI, BRANSAMENTE, propus a fi amplasat in COM. BLEJOI, SAT PLOIESTIORI.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro precum si la sediul B-DUL REPUBLICII NR.146-150, Ploiești, jud. Prahova.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.04.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu