SC MASPEX Romania SRL

SC MASPEX Romania SRL, titular al proiectului ”Executie foraje apa subterana”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat in oras Valenii de Munte, str. Drajnei, f.n.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, zilele de luni -vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu