SC MASPEX Romania SRL

SC MASPEX Romania SRL, cu sediul în loc. Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare, nr. 38-40, intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: “Executie foraje sursa apa subterana”, obiectiv localizat in UAT Valeni de Munte, str. Drajnei, f.n., judeţul Prahova.

Se vor executa 4 foraje de alimentare cu apa in scop industrial (spalari tehnologice) cu un debit cumulat de 2,0l/s.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 26.02.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu