SC MASPEX Romania SRL

SC MASPEX Romania SRL, cu sediul în loc. Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare, nr. 38-40, intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: “Executie foraje sursa apa subterana”, obiectiv localizat in UAT Valeni de Munte, str. Drajnei, f.n., judeţul Prahova.

Se vor executa 4 foraje de alimentare cu apa in scop industrial (spalari tehnologice) cu un debit cumulat de 2,0l/s.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 26.02.2020.