SC OMV Petrom S.A.

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție Muntenia , cu sediul în Ploiești, str. Mihai Eminescu, nr 7-9, judeţul Prahova, reprezentată prin domnul Emil Eugen Iosif, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “FORAJUL ȘI ECHIPAREA SONDELOR  206 P, 69 BIS P ȘI 107 BIS MĂGURELE”, propus a fi amplasat in extravilanul Comunei Magurele, judetul Prahova. Tipul deciziei posibile luate de APM Prahova poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Rapoartele si studiile, dupa caz,  pot  fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, str. Gh Gr Cantacuzino nr 306 şi la sediul OMV Petrom Asset Muntenia, str. Mihai Eminescu, nr 7-9 în zilele de luni - vineri, între orele 9-13.

Documentul menţionat este  disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmph.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Magurele, in data de 04.06.2020, începând cu orele 14:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Prahova din Ploiesti str. Gh GR Cantacuzino, nr 306, până la data de 04.06.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu