SC PELINI ALEXMIH SRL

SC PELINI ALEXMIH SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE SERVICE AUTO, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, si de evaluarea adecvata fara evaluare a inpactului pentru proiectul CONSTRUIRE SERVICE AUTO, propus a fi amplasat in COM. TOMSANI, SAT LOLOIASCA, JUD PRAHOVA.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu