SC RDM HOME CONSTRUCT SRL

SC RDM HOME CONSTRUCT SRL, cu sediul in Municipiul Ploiesti, str Splaiului nr 4, cam 1, bl 37 L, et 4, ap 19, Jud Prahova, titular al proiectului „Construire doua locuinte cuplate D+P+E cu garaje, doua locuinte colective D+P+2E cu apartamente si garaje, alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren, amenjare teren, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul „Construire doua locuinte cuplate D+P+E cu garaje, doua locuinte colective D+P+2E cu apartamente si garaje, alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren, amenajare teren”, din Baicoi, str Oituz, nr 9.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii  competente pentru protectia mediului din Ploiesti  Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, si la sediul Primariei Oras Baicoi, str Unirii, nr 21, in zilele de luni –vineri, intre orele 8:00-16:00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării prezentului anunţului, până la data de 10.07.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu