SC ROGALLO AVI SRL

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

SC ROGALLO AVI SRL cu sediul in com. Crevedia, str. Combinatului, nr. 484E, jud. Dâmbovița, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul INFIINTARE FERMA 1 DE PASARI TINERET PENTRU REPRODUCȚIE, propus a fi amplasat in COM BABA ANA NR CADASTRAL 22756, T20, CERTIFICAT D EURBANISM 30/2022.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protectia mediului, APM PRAHOVA din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

  Publicul interesat poate inainta comentari/observații la proiectul deciziei de incadrare in termne de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autorității competente pentru protectia mediului.

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!  

 

Image