SC TINMED CLINIC SRL

Pierdut certificat de înregistrare seria B, nr. 3254664 emis pentru SC TINMED CLINIC SRL, CUI 35624392, J29/292/2016, Poienarii Apostoli, com. Gorgota, nr. 362, județul Prahova. Se declară nul.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu