SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE CÂMPINA

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUN. CÂMPINA, titular al proiectului:“Amenajare Parcare Str. I. L. Caragiale, Mun. Câmpina, Județul Prahova”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către APM Prahova, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și a nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Amenajare Parcare Str. I.L. Caragiale, Mun. Câmpina, Județul Prahova”, propus a fi amplasat în Mun. Câmpina, str. I. L.Caragiale.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu