Spitalul Orăşenesc “Sf.Filofteia” Mizil

Spitalul Orăşenesc “Sf.Filofteia” Mizil, organizează concurs/examen conform HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea postului contractual vacant de:
- 1 post asistent medical generalist în cadrul Secției Medicină internă + ambulatoriu integrat - perioadă nedeterminată, studii postliceale, minim 6 luni vechime în specialitate.
Probe concurs:
1. selecţia dosarelor
2.proba scrisă:10.03.2020 începând cu orele 10.
3.interviu: se susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Concursul/examenul se va susţine la sediul unității din str. Spitalului, nr.21, Mizil, judeţul Prahova.
Dosarele de concurs se depun până la data de 28.02.2020 orele 16, la sediul unităţii-str. Spitalului, nr.21, Mizil, judeţul Prahova.
Detalii cu privire la condițiile de înscriere, conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia de concurs/examen se pun la dispoziţia candidaţilor de către compartimentul RUNOS (tel: 0244/250505 int.114) şi se află pe site-ul instituţiei noastre www.spitalmizil.ro.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu