SUDITU V. EUGENIU FLORIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR  NR. 93257/19.11.2019, emis pentru SUDITU V. EUGENIU FLORIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediu în orașul Boldești-Scăeni, jud Prahova, având CUI 28763630 și F29/1136/2011. Se declară nul