UAT Comuna Ceptura

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

UAT Comuna Ceptura, judetul Prahova, Cod Fiscal 2845222, titular al proiectului “REALIZARE STATIE DE FILTRARE SI TRATARE APA POTABILA SI BAZIN STOCARE APA IN COMUNA CEPTURA, JUDETUL PRAHOVA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre  Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune avaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul  “REALIZARE STATIE DE FILTRARE SI TRATARE APA POTABILA SI BAZIN STOCARE APA IN COMUNA CEPTURA, JUDETUL PRAHOVA” propus a fi  amplasat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. 408 B, judetul Prahova cod postal 107125,  nr. cadastral 21161, tarla 7, parcela Cc 121.

Proiectul  deciziei  de incadrare si motivele care o fundamenteaza  pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni – vineri, intre orele 9.oo-13.oo, precum si la urmatoarea adresa de internet  http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritarii competente pentru protectia mediului.

Image