UAT - Oraş Comarnic

  1. Informații generale privind cooncedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT - Oraş Comarnic, cod fiscal 2845761, cu sediul administrativ în Comarnic, strada Republicii, nr.104, cod poştal 105700, telefon 0244/360.076, fax: 0244/360.076, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact Gabriela Ciusă, telefon 0244/390.931.
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafaţă de 41210 0mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Comarnic, situat în cartierul Ghioşeşti, zona ,,Mezdrea”, Tarlaua 32, Parcelele 177-179. Procedura se va desfăşura în conformitate cu prevederile HCL numărul 49 din 12.05.2020 şi OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în baza unei cereri scrise, depuse la registratura primăriei.

3.2 Denumirea și datele de contact ale biroului din cadrul concedentului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Dezvoltare Locală, Investiţii şi Achiziţii Publice, persoană de contact: Gabriela Ciusă, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., telefon/fax: 0244/390.931.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04/06/2020, ora 16:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 15/06/2020, ora 10:00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Primăriei Orașului Comarnic din strada Republicii, nr. 104.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16/06/2020, ora 11:00, la sediul Primăriei Oraşului Comarnic din strada Republicii, nr. 104.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Valeni nr. 44, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20/05/2020.

 

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu