UAT TARGSORU VECHI

UAT TARGSORU VECHI, titular al proiectului «CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP 1 IN COMUNA TARGSOU VECHI SATUL STREJNICU«, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei <<etapei de incadrare>> de catre Agentia de Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluarea adecvata, fara evaluare a impactului pentru proiectul: «CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP 1 IN COMUNA TARGSOU VECHI SAT STREJNICU«, propus a fi amplasat in STR. CRANGULUI, NR. 155.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 09-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu