ZAMFIR N. ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

ZAMFIR N. ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în Bucureşti, sectorul 4, strada Mitropolit Filaret, nr. 83, parter, anunţă depunerea documentaţiei tehnice în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: Acumularea cu folosinţă piscicolă Fânari, obiectiv amplasat în comuna Gorgota, sat Fânari, judeţul Prahova.

Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova (Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiești) , pe totată durata procedurii de autorizare.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu