Miercuri, 09 Ianuarie 2019 12:59

Manualul unic DISPARE! Ministerul Educației a anunțat cum se va face achiziția de manuale școlare

Scris de  Andrei Costache
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Educației a lansat, în consultare publică, proiectul ordinului de ministru privind regimul manualelor școlare și proiectele pentru metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, metodologia de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, respectiv metodologia de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar.

Potrivit documentului publicat pe site-ul MEN, la finalul lunii decembrie, achiziționarea manualelor școlare noi va cuprinde următoarele etape:

a) anunțarea publică a licitației în vederea achiziționării manualelor școlare se face pe website-ul MEN și în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP);

b) depunerea pe platforma SEAP a ofertelor corespunzătoare proiectelor de manuale școlare în forma precizată prin caietul de sarcini; În caietul de sarcini se prevede obligaţia transcrierii, a însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneşti şi în limba română, pentru manualele destinate învăţământului preuniversitar în limbile minorităţilor naţionale conform art. 46 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

c) evaluarea proiectelor de manuale școlare, în baza criteriilor tehnice de calitate cuprinse în Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 1 a ordinului;

d) transmiterea către ofertanți a cererilor de clarificări asupra calității proiectului de manual școlar;

e) comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale școlare, la finalizarea procedurii de licitație;

f) depunerea, de către ofertanți, a eventualelor contestații privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale școlare și soluționarea acestora;

g) elaborarea listei proiectelor de manuale școlare care au fost declarate Acceptate în urma procedurii de licitație;

h) încheierea acordurilor-cadru de achiziție publică a manualelor școlare cu ofertanții declarați câștigători, în urma realizării selecției și comenzilor de manuale școlare de către unitățile de învățământ; în acest sens, CNEE întreprinde următoarele acțiuni:

       i) primește de la ofertanți și încarcă pe platforma www.manuale.edu.ro, în format electronic, manualele școlare aprobate, în vederea efectuării comenzilor de către unitățile de învățământ;

      ii) centralizează comenzile de manuale școlare în vederea încheierii acordurilor - cadru cu ofertanții.

Fiecare ofertant va putea participa la procedura de licitaţie deschisă cu un singur proiect de manual școlar pentru o disciplină/modul de pregătire, pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare. Proiectele de manuale școlare care au obținut cel puțin 95 de puncte din 100 posibile vor fi consemnate ca proiecte de manuale școlare acceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate. Comisia de evaluare va evalua apoi oferta financiară a proiectelor de manuale școlare.

MEN va achiziționa manualele şcolare corespunzătoare unei discipline/modul de pregătire/pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, reprezentând ofertele primilor 3 ofertanţi declaraţi câştigători, în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut în urma evaluării.

Completarea stocurilor cu manuale școlare reeditate pentru învățământul preuniversitar se realizează anual prin achiziționarea de manuale școlare, în format tipărit și digital.

Proiectele lansate în consultare publică au fost publicate AICI.

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.