Marți, 14 Mai 2019 09:59

UPDATE - Val de inspecții, în ultima săptămână de școală, în toată țara. Calendarul titularizării a fost dat peste cap

Scris de  Andrei Costache
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a modificat, luni, prin ordin, calendarul mobilității personalului didactic, amânând mai multe termene, astfel:

> înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare

Termen vechi: 20 mai Termen nou: 31 mai

> verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs

Termen vechi: 22 mai 2019 Termen nou: 3 iunie

> înregistrarea la inspectoratele şcolare a dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2019; depunerea dosarelor de către cadrele didactice titulare în vederea soluţionării reducerilor de activitate apărute în perioada aprilie - mai 2019

Termen vechi: 22 - 29 mai 2019 Termen nou: 3-5 iunie

> verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar

Perioada: 23 - 30 mai 2019 Termen nou: 3-6 iunie

> validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora, prin procură notarială, în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs

Termen nou: 7-10 iunie

Perioadele: 30 - 31 mai 2019; 10 - 12 iulie 2019 pentru absolvenţii promoţiei 2019/absolvenţii 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenţă/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2019. Absolvenţii promoţiei 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

> afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă

Termen vechi: 3 iunie 2019 Termen nou: 11 iunie

> organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă

Termen vechi: 3 - 28 iunie 2019 termen nou: 11 iunie - 5 iulie

Prevederea conform căreia "în perioada 31 mai - 28 iunie pot participa la probele practice/orale şi la inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada aprilie - iunie 2019" se modifică, în sensul că noua perioadă dedicată acestei etape este 11 iunie - 5 iulie.

Pe lângă faptul că unt alocate perioadă înjumătățite pentru mai multe din etapele prevăzute în calendarul de mobilitate, trebuie remarcat faptul că inspecțiile la clasă, etapă obligatorie în cadrul examenului de titularizare, au fost mutate în ultimele zile de școală.

Bianca Ciulac, inspector de personal în cadrul ISJ Prahova, a explicat, pentru Telegrama, că în aceste condiții, inspecțiile în grădinițe și școli vor avea loc, în general, în ultima săptămână de cursuri, mai precis în perioada 11 -14 iunie, iar restul intervalului va fi alocat inspecțiilor susținute de dascălii care participă la concurs pentru ocuparea de posturi în școlile profesionale.

Din acest motiv, inspectorii din Prahova iau în calcul, la acest moment, planificarea lecțiilor deschise în funcție de care vor fi notați candidații înscriși la titularizare în cât mai multe unități de învățământ, astfel încât toată lumea să poate susține inspecțiile în cele cinci zile de foc din ultima săptămână de școală.

Prin același ordin, se modifică și metodologia, care a fost adaptată la noile reglementări referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Astfel, ștergerea de pe internet a informațiilor care conțin date cu caracter personal se va face după împlinirea termenului legal de 4 ani de la data afișării,  iar afișarea în format letric (tipărit) a informațiilor ce conțin date cu caracter personal la avizierul unităților de învățământ se va realiza pe o perioadă de o lună.

UPDATE - ANUNȚ OFICIAL al Ministerului Educației, cu privire la probele de aptitudini în cadrul admiterii la liceu și etapele titularizării

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.