Vineri, 06 Septembrie 2019 08:34

Un nou ordin dat de Ministerul Educației pentru a lămuri situația candidaților cu note sub 5 sau care s-au retras de la titularizare: nu pot obține posturi!

Scris de  Ioana Rădulescu
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministrul Educației a schimbat din nou metodologia care stabilește modul în care sunt ocupate posturile vacante din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 - 2020. Cel mai recent ordin e fost emis luni, pe 2 septembrie, și publicat imediat în Monitorul Oficial. Ordinul nr. 5093/2019 a intrat în vigoare pe 4 septembrie, în ziua în care, la nivelul fiecărui județ, a fost organizat concurs pentru ocuparea posturilor și catedrelor rămase vacante în urma etapelor anterioare de repartizare.

Actul normativ modifică art. 90 al Metodologiei cu un alineat conform căruia "Candidatul fără statut de titular în învățământul preuniversitar care participă la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019, și obține notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul acestui concurs nu poate fi repartizat pe un post didactic/o catedră a cărui/a cărei ocupare se realizează în baza disciplinei la care candidatul a obținut notă sub 5 (cinci)."

Citiți și: "O pagină din viața unui profesor debutant". Scrisoarea unui dascăl a devenit virală pe Facebook: "«Fă» trebuie să aibă vocație și pasiune și suflet și să rabde. Carne de tun"

La art. 103, alin. 2 se modifică astfel:

"(2) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor conform alin. (1) nu pot participa candidații care se află în una dintre următoarele situații:

a) au obținut note sub 5 (cinci) la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, și nu au participat la concursul/testarea organizat(ă) de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București;

b) nu au participat la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, dar au obținut note sub 5 (cinci) la concursul/testarea organizat(ă) de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București;

c) au obținut note sub 5 (cinci) atât la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, cât și la concursul/testarea organizat(ă) de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București."

Vineri, pe 6 septembrie, are loc o nouă rundă de repartizări, la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene.

Citiți și: Acuzații grave la Titularizare! Unii dascăli reclamă că au fost repartizați pe posturi care NU EXISTĂ

Metodologia stabilește că "posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2019-2020, se atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează:

a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;

b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;

c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului şi candidaţilor calificaţi rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;

d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;

e) în regim de plata cu ora personalului didactic calificat, în condiţiile prezentei Metodologii;

f) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti,în condiţiile prezentei Metodologii:

Conform aceluiași document, posturile rămase libere și după această dată, pot fi ocupare prin selecție realizată la nivelul fiecărei unități de învățământ în parte: "În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2019-2020 nu pot fi ocupate la nivelul inspectoratului şcolar, conform prevederilor alin. (3), consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfășoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, în lipsa personalului didactic calificat, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în situaţia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat".

 

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.