Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
București, 08.11.2017 CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE ARHITECTURĂ ȘI PICTURĂ MURALĂ A BISERICII MARI A MĂNĂSTIRII ZAMFIRA, JUDEȚUL PRAHOVA - EXECUTATĂ A FRESCO DE NICOLAE GRIGORESCU Mănăstirea Zamfira anunță demararea lucrărilor aferente proiectului: „Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a bisericii mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova – executată a fresco de Nicolae Grigorescu”, număr de înregistrare al cererii de finanțare: S/PH/2016/5/5.1/1/32/06.09.2016, SMIS: 117925, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 577, în data de 13.10.2017. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
DATA PUBLICARE – 13 OCTOMBRIE 2017 ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA IN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTITIE INTITULAT CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CU INTEGRARE IN CIRCUIT TURISTIC – BISERICA “BUNA VESTIRE” - DRUGANESTI Parohia Druganescu - unitate de cult, cu sediul social in Floresti-Stoenesti, sat Stoenesti, Judetul Giurgiu, legal reprezentata de Neacsu Ionica Lucian - Preot paroh, doreste sa achizitioneze servicii de consultanta in cadrul proiectului de investitie intitulat – Consolidare, restaurare si punere in valoare cu integrare in circuit turistic – Biserica “Buna Vestire” - Druganesti. Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Baicoi, 13.10.2017 Orasul Baicoi este beneficiarul proiectului cu titlul: “AMENAJARE PARC CENTRAL”, cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 342/23.08.2017. Proiectul este finantat in cadrul: Programului Operational Regional 2014-2020. Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural. Proritatea de investitii 5.2. - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Organismul Intermediar-Agentia pentru…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Sinaia, 12/10/2017 LANSARE PROIECT ”MODERNIZARE SI EXTINDERE IMOBIL P (CORP C1) CU SCHIMBARE DE DESTINATIE IN UNITATE TURISTICA TIP PENSIUNE, DESFIINTARE CLADIRI ANEXA (C2,C3,C4), SISTEMATIZARE SI IMPREJMUIRE TEREN” TATIANA POLIS SRL, beneficiar al proiectului ”Modernizare si extindere imobil p (corp c1) cu schimbare de destinatie in unitate turistica tip pensiune,desfiintare cladiri anexa (c2,c3,c4), sistematizare si imprejmuire teren”, cod SMIS 103688, anunţă lansarea acestui proiect, ca urmare a semnării contractului de finanţare cu nr. 397/11.09.2017, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 –Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Publicat in data de 02 octombrie 2017 ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE ECHIPAMENTE SI COMPONENTE SOFTWARE In cadrul proiectului de investitie intitulat: “Extinderea gamei de servicii, îmbunatatirea si completarea serviciilor deja furnizate de S.C. VISION ENGINEERING & CONSULTANCY S.R.L. prin dotarea cu echipamente si componente software performante, în scopul cresterii competitivitatii” INFORMATII ACHIZITOR/ PROCEDURA VISION ENGINEERING & CONSULTANCY SRL cu sediul social in sat Ploieștiori, comuna Blejoi, nr. 42, județul Prahova si punct de lucru in municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 172S, județul Prahova, reprezentata legal de Nicoleta Monica Bucur - administrator, telefon 0722 222 744, doreste sa achizitioneze…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
DATA PUBLICARE – 15 SEPTEMBRIE 2017 ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE (INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE) CONFORM HG 907/2016, SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTITIE INTITULAT - CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CU INTEGRARE IN CIRCUIT TURISTIC – BISERICA “BUNA VESTIRE” - DRUGANESTI Parohia Druganescu - unitate de cult, cu sediul social in Floresti-Stoenesti, sat Stoenesti, Judetul Giurgiu, legal reprezentata de Neacsu Ionica Lucian - Preot paroh, doreste…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Data aparitiei 26 august 2017 ANUNT PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE LUCRARI în cadrul proiectului de investitie intitulat „Construire și dotare centru pentru activități recreative și distractive (S+P+2+M), branșamente utilități Informatii generale privind solicitantul Denumire solicitant: S.C. IBOD BUSINESS S.R.L; Adresa sediului social: sat Valea Călugărească, comuna Valea Călugărească, nr. 143, județ Prahova; Amplasament proiect: municipiul Ploiești, strada Bănești, nr. 11, judetul Prahova. Persoana de contact: Stoica Alina – Responsabil achizitii/ telefon – 0728 980 975 Mijloace de Comunicare: servicii de curierat, servicii de telefonie mobila, receptionare documente sub semnatura privata prin semnatura si stampila, orice alte mijloace de comunicare agreate…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
17 IULIE 2017 Derulare procedura atribuire servicii de asistenta tehnica – supraveghere lucrari ( Dirigentie de santier), in cadrul proiectului de investitie intitulat - Consolidare, restaurare, conservaresipunere in valoare arhitectura si pictura murala a Bisericii Mari a Manastirii Zamfira, judetul Prahova – Executata a fresco de Nicolae Grigorescu Manastirea Zamfira-unitate de cult, cu sediul social inJudetul Prahova, Comuna Lipanesti, reprezentata deBericaMioara -Mihaela - Stareta,doreste sa achizitionezeservicii de asistenta tehnica – supraveghere lucrari (Dirigentie de santier), in cadrulproiectului de investitieintitulat - Consolidare, restaurare, conservaresipunere in valoare arhitectura si pictura murala a Bisericii Mari a Manastirii Zamfira, judetul Prahova – Executata a…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
PATRIARHIA ROMÂNĂ ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR PROTOIERIA PLOIESTI NORD Ploiesti, jud Prahova 16 ianuarie 2017 ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE LUCRARI INCLUSIV DOTARE SI MONTAJ in cadrul proiectului de investitie CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CENTRU CULTURAL PROTOIERIA PLOIESTI NORD PROTOIERIA PLOIESTI NORD, unitate de cult, cu sediul social in municipiul Ploiesti, str. Neagoe Basarab, nr. 12, jud. Prahova, reprezentata de Pc. Pr. Adrian-Cosmin Matei, doreste sa achizitioneze executie lucrari inclusiv dotare si montaj in cadrul proiectului de investitie intitulat CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CENTRU CULTURAL PROTOIERIA PLOIESTI NORD. Acest proiect a fost depus spre finantarein cadrul Programului…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
PATRIARHIA ROMÂNĂ ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR PROTOIERIA PLOIESTI NORD Ploiesti, jud Prahova 16 ianuarie 2017 ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA privind proiectul intitulat: CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CENTRU CULTURAL PROTOIERIA PLOIESTI NORD Unitate de cult, cu sediul social inMunicipiul Ploiesti, Str. Neagoe Basarab, Nr. 12, Judetul Prahova, reprezentata de Pc. Pr.Adrian-Cosmin Matei, doreste sa achizitioneze servicii de consultantain cadrul proiectului de investitie- CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CENTRU CULTURAL PROTOIERIA PLOIESTI NORD. Acest proiect urmeaza a se depune spre finantarein cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia…
Pagina 32 din 34