Mariana Ivan

Mariana Ivan

Comunicat de presă

16.09.2019

Lansare proiect “ Extinderea capacității de producție a societății CRISCOSERV S.R.L. prin achiziția de echipamente cu tehnologii inovative - Co-extruder pentru folii din plastic în 3 straturi”, Cod SMIS 117209

 

S.C. CRISCOSERV S.R.L, in calitate de beneficiar in cadrul contractului de finantare nr. 3915/28.02.2019 incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si cu Organismul Intemediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, implementeaza proiectul “Extinderea capacității de producție a societății CRISCOSERV S.R.L. prin achiziția de echipamente cu tehnologii inovative - Co-extruder pentru folii din plastic în 3 straturi”,  Prioritatea de investitii 2.2 –Îmbunatațirea competitivitații economice prin creșterea Productivitații muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC; Apelul de proiecte 2.2IMM/2016.

Valoarea totala a proiectului este de 7,625,906.90 lei din care finantarea nerambursabila este reprezentata de suma de 3,909,087.24 lei.

Proiectul se desfasoara pe o perioada de 29 luni de la data semnarii contractului, iar locatia implementarii este situata in Sat Blejoi, Comuna Blejoi nr. 35, cladirea C4, Judet Prahova, cod postal 107070, România.

Obiectivul general al proiectului

Atingerea unui nivel ridicat de competitivitate si de dezvoltarea a SC CRISCOSERV SRL prin dezvoltarea activitatii prestate/furnizate prin achizitionarea de echipamente  cu tehnologii inovative - Co-extruder pentru folii din plastic in 3 straturi.

Prin implementarea proiectului, societatea isi propune in primul rand realizarea obiectivelor de dezvoltare a afacerii in contextul intaririi calitatii si a capacitatii concurentiale a companiei, care vizeaza urmatoarele aspecte:

- cresterea capacitatii de productie existente,

- atingerea nivelului de calitate existent la nivel european,

- realizarea unui up-grade tehnologic – flux de productie interconectat si flexibil,

- raspunde cerinţelor actuale ale clienţilor din ce in ce mai exigente.Cresterea productiei cu 30-50 % intr-un 1 an de la finalizarea investitiei, dupa punerea in functiune a echipamentelor;

   Cresterea productiei cu peste 250% la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

   Cresterea notorietatii serviciilor customizate oferte de societate intr-un an de la finalizarea investitiei, ducand la cresterea portofoliului de clienti;

Cresterea cotei de piata a societatii, atat pe plan national cat si international;

   Cresterea exporturilor cu min 50% la finalul perioadei de monitorizare;

   Crearea unui brand de succes, promovand in acelasi timp zona si atragerea si fidelizarea clientilor din tara si din strainatate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

- cresterea capacitatii de productie prin achizitia unui co-extruder prin acest proiect cu o capacitate de 3.500 tone/an;

- cresterea cifrei de afaceri cu 150% dupa 2 ani de la achizitia utilajului din proiect, doar din productia acestuia;

- cresterea profitului cu 100% dupa 2 ani de la achizitia utilajului din proiect, doar din productia acestuia;

- cresterea exporturilor cu 100% de la achizitia utilajului din proiect;

- reducerea deseurilor tehnologice datorita schimbului rapid de comenzi pe fluxul tehnologic;

- reducerea consumului de energie electrica prin achizitia de 32 mp de panouri solare cu tuburi vidate si a 3 pompe de caldura pt ACM

- consolidarea firmei pe piata interna si externa prin participarea la cel mai mare targ de profil;

- recrutarea de personal conform planului de afaceri, respectiv 10 noi locuri de munca create, 6 vor fi de operator la prelucrarea maselor plastice si 4 de manipulant marfuri din care 2 persoane dintre acestia vor fi din grupuri defavorizate;

- pastrarea numarului de angajati de la data depunerii prezentei cereri de finantare, respectiv 31 de angajati;

- implementarea a 4 standarde de calitate: ISO 9001, 14001, 18001 si 22000;

- certificare de 10 produse;

- achizitionarea unei rampe electrice pentru accesul facil al persoanelor cu disabilitati pentru interiorul locului de implementare;

- urmare a implementarii masurii de reducerea cu 3g a greutatii preformei, sa va realiza o economie anuala de aproximativ 9 tone de materie prima, precum si optimizarea transportului.

   

Punerea la punct a unei strategii de fidelizare în mediul online impune o orientare centrată exclusiv pe client. La ce trebuie să ne aşteptăm? La beneficii economice, la o creştere a capitalului de simpatie, la o relaţie mai lungă şi implicit mai profitabilă cu clienţii?

DE CE SĂ DERULAŢI O STRATEGIE DE FIDELIZARE A CLIENŢILOR?

Pentru a vă dezvolta prezenta în mediul online, trebuie desigur să recrutaţi în permanenţă noi clienţi prin diverse acţiuni de prospectare. Noţiunea de fidelizare pentru dezvoltarea capitalului de clienţi intervine după ce aceşti noi clienţi devin constanţi în achiziţionarea produselor/serviciilor oferite de compania dumneavoastră.

S-a dovedit că este considerabil mai avantajoasă (de până la 5 ori mai ieftină) păstrarea unui client decât recrutarea altuia nou. Dacă firmele trebuie să continue să îşi extindă clientela, acestea trebuie, de asemenea, să încerce să îşi păstreze clienţii pe care deja îi deţin în portofoliu. Raţiunile care explica necesitatea punerii în aplicare a unei politici de fidelizare sunt multiple, după cum urmează:

 • Dezvoltarea cifrei de afaceri pe baza clienţilor. Într-adevăr tehnicile de fidelizare vor căuta fie să crească frecventa cumpărăturilor (număr de vizite pentru un magazin online) sau creşterea conversiei în cazul prestatorilor de servicii, monitorizând cu unelte online puse la dispoziţie de Google, rata conversiei
 • Ameliorarea perceperii imaginii firmei proprii. Unele programe se afla mai poternic ancorate pe un teren relaţional şi vizează să ocupe noţiuni că preferinţă, rata notorietăţii, satisfacţia globală. Obiectivul este astfel de a determina clientul să aibă o atitudine pozitivă faţă de marcă sau firmă.
 • Mărirea numărului de bariere la plecare. În alţi termeni, aceasta înseamnă să vă descurajaţi clienţii să se îndrepte spre concurenţa. Într-adevăr, un client care a investit într-o relaţie de acomodare cu o firmă se va lovi de o barieră psihologică şi practică atunci când se va gândi să se adreseze unei firme concurente.

PARTICULARITATI ALE FIDELIZĂRII ONLINE

Personalizarea (sau Customization) este capacitatea unui site web de a recunoaşte un client şi de a-i propune produse, servicii şi un parcurs de cumpărare individualizat. Cu ajutorul unor cookie-uri, un client al unui site web comercial poate fi recunoscut şi i se pot propune produse personalizate în funcţie de istoricul cumpărăturilor sale sau chiar în funcţie de căutările efectuate în prealabil în cadrul motoarelor de căutare (manifestând interes astfel faţă de un anumit profil de produse sau servicii după caz). Aceasta personalizare poate evolua în funcţie de diferitele momente ale relaţiei dintre firmă şi client. Compania poate astfel merge până la a dezvolta un spaţiu de vânzare specific şi personalizat determinând astfel creşterea ratei conversiei. Această tehnică de personalizare impune cooperarea permanentă cu o companie de realizare site web care va permite personalizarea spaţiului destinat clientului în funcţie de anumite criterii specifice.

Mai mult decât atât, facilitând confortul cumpărării produselor, cresc în mod considerabil şansele unei reachizitii, în special dezvoltând o anumită formă de “educare” a consumatorului, propunându-i un parcurs personalizat, însoţit de sfaturi şi de spaţii rezervate, limitând astfel dorinţa de descoperire a unor alternative posibile la concurenţă.

Contact interactivity sau interactivitatea se referă la disponibilitatea şi eficacitatea suporturilor de asistenta pe un site web, precum şi la uşurinţa comunicării dintre client şi site. Interactivitatea permite un proces de căutare în care se localizează rapid produsele şi serviciile dorite pe website, reducând efortul de memorare al consumatorului. Desigur, motoarele de căutare interne ale unui site web simplifica în mod considerabil localizarea unui produs specific. În comparaţie cu un magazin tradiţional, în cadrul unui site web sau după caz a unui magazin online se facilitează furnizarea unei game mult mai vaste de categorii de produse cât şi o mare diversitate a produselor. Un magazin fizic este constrâns de suprafaţa de stocare de care dispune în timp ce un magazin online nu are astfel de limite. În schimb proprietarii magazinelor online pot realiza înţelegeri cu alţi furnizori virtuali pentru a le oferi consumatorilor mai multe opţiuni (drop shipping).

DE REŢINUT:

 • A recruta clienţi este important dar a-i păstra este şi mai important
 • Lansarea unui program de fidelizare este cu adevărat o strategie. Această strategie nu este o tactică ci angajează întreprinderea într-o relaţie durabilă cu cei mai buni clienţi ai săi
 • O strategie de fidelizare online poate avea componente ofensive şi defensive (Ex. Urmărind să măresc suma cheltuită de clienţii mei, sunt ofensiv; încurajându-le obişnuinţele şi confortul cumpărării, sunt defensiv)
 • Clienţii nu se aseamănă între ei. În fidelizarea online vă veţi interesa cu prioritate de clienţii cei mai buni

Fidelizarea online are caracteristici proprii, în special prin faptul că Internetul este un canal personalizat şi interactiv care va pune la dispoziţie unelte gratuite ce au ca destinaţie cunoaşterea potenţialului client în detaliu (date demografice, studii, vârstă etc.

   

Sinaia, data publicării: 05.08.2019

Anunț de presă privind lansarea proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni”

Contact de finanțare: 4416/24.06.2019, Cod SMIS: 123323

Numele Beneficiarului: ORAȘ SINAIA

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.03.2018

Data finalizării proiectului: 30.11.2021

Obiectivul general al proiectului: creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de dioxid de carbon în orașul Sinaia, prin crearea unui traseu pietonal care să sporească atractivitatea circulației fără autoturisme private. Acest obiect general se încadrează în prioritatea de investiții 4e, care derivă din Obiectivul Tematic 4 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele” al POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Amenajarea unui pasaj pietonal integrat pentru populația și pentru turiștii orașului Sinaia.
 2. Creșterea atractivității tranzitării pietonale a orașului Sinaia.
 3. Accesibilizarea infrastructurii de circulație pietonală pentru persoanele cu dizabilități.
 4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 1,88% în urma implementării proiectului și cu 3,70% în ultimul an de durabilitate a investiției față de scenariul fără proiect.
 5. Creșterea numărului de persoane care utilizează trasee pietonale cu 2,22% în urma implementării proiectului și cu 4,44% în ultimul an de durabilitate a investiției, față de scenariul fără proiect.

Valoarea totală a proiectului: 22.755.436,29 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 22.755.436,29 lei, iar finanțarea nerambursabilă 22.300.327,55 lei, iar 19.342.120,85 reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Locul de implementare al proiectului: Oraș Sinaia, Județul Prahova.

Date de contact beneficiar: ORAȘ SINAIA

Mihaiela Gherasim, Manager de proiect, Telefon: 0744.353.687, Fax: 0244.314.509, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Valerie-Marian Panait, Manager media și comunicare, Telefon: 0720.722.901, Fax: 0244.314.509, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

   

Sinaia, data publicării: 02.08.2019

Anunț de presă privind lansarea proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni”

Contact de finanțare: 4416/24.06.2019, Cod SMIS: 123323

Numele Beneficiarului: ORAȘ SINAIA

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.03.2018

Data finalizării proiectului: 30.11.2021

Obiectivul general al proiectului: creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de dioxid de carbon în orașul Sinaia, prin crearea unui traseu pietonal care să sporească atractivitatea circulației fără autoturisme private. Acest obiect general se încadrează în prioritatea de investiții 4e, care derivă din Obiectivul Tematic 4 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele” al POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Amenajarea unui pasaj pietonal integrat pentru populația și pentru turiștii orașului Sinaia.
 2. Creșterea atractivității tranzitării pietonale a orașului Sinaia.
 3. Accesibilizarea infrastructurii de circulație pietonală pentru persoanele cu dizabilități.
 4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 1,88% în urma implementării proiectului și cu 3,70% în ultimul an de durabilitate a investiției față de scenariul fără proiect.
 5. Creșterea numărului de persoane care utilizează trasee pietonale cu 2,22% în urma implementării proiectului și cu 4,44% în ultimul an de durabilitate a investiției, față de scenariul fără proiect.

Valoarea totală a proiectului: 22.755.436,29 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 22.755.436,29 lei, iar finanțarea nerambursabilă 22.300.327,55 lei, iar 19.342.120,85 reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Locul de implementare al proiectului: Oraș Sinaia, Județul Prahova.

Date de contact beneficiar: ORAȘ SINAIA

Mihaiela Gherasim, Manager de proiect, Telefon: 0744.353.687, Fax: 0244.314.509, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Valerie-Marian Panait, Manager media și comunicare, Telefon: 0720.722.901, Fax: 0244.314.509, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   

Sinaia, data publicării: 01.08.2019

Anunț de presă privind lansarea proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni”

Contact de finanțare: 4416/24.06.2019, Cod SMIS: 123323

Numele Beneficiarului: ORAȘ SINAIA

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.03.2018

Data finalizării proiectului: 30.11.2021

Obiectivul general al proiectului: creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de dioxid de carbon în orașul Sinaia, prin crearea unui traseu pietonal care să sporească atractivitatea circulației fără autoturisme private. Acest obiect general se încadrează în prioritatea de investiții 4e, care derivă din Obiectivul Tematic 4 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele” al POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Amenajarea unui pasaj pietonal integrat pentru populația și pentru turiștii orașului Sinaia.
 2. Creșterea atractivității tranzitării pietonale a orașului Sinaia.
 3. Accesibilizarea infrastructurii de circulație pietonală pentru persoanele cu dizabilități.
 4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 1,88% în urma implementării proiectului și cu 3,70% în ultimul an de durabilitate a investiției față de scenariul fără proiect.
 5. Creșterea numărului de persoane care utilizează trasee pietonale cu 2,22% în urma implementării proiectului și cu 4,44% în ultimul an de durabilitate a investiției, față de scenariul fără proiect.

Valoarea totală a proiectului: 22.755.436,29 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 22.755.436,29 lei, iar finanțarea nerambursabilă 22.300.327,55 lei, iar 19.342.120,85 reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Locul de implementare al proiectului: Oraș Sinaia, Județul Prahova.

Date de contact beneficiar: ORAȘ SINAIA

Mihaiela Gherasim, Manager de proiect, Telefon: 0744.353.687, Fax: 0244.314.509, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Valerie-Marian Panait, Manager media și comunicare, Telefon: 0720.722.901, Fax: 0244.314.509, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   

26 Iunie 2019

ANUNȚ DE PRESĂ - Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente

Parohia Chilia Veche anunță începerea proiectului de investiție - „Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente”, cod SMIS: 120180, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 4031 în data de 22.03.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o valoare totală de 22.487.585,31 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 22.037.833,60 lei (unde 18.732.158,56 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 3.305.675,04 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1.

Proiectul se implementează în sat Chilia Veche, comuna Chilia Veche, județul Tulcea și are o perioada de implementare de 57 de luni, respectiv între data 05.09.2017 și data 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare nr. 4031 din data de 22.03.2019.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea și restaurarea monumentului istoric - Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din comuna Chilia Veche, județul Tulcea, în vederea creșterii atractivității turistice a acestuia, contribuind în același timp și la impulsionarea dezvoltării locale.

Acest obiectiv cultural-turistic, odată protejat (conservat și restaurat) și valorificat, împreună cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Tulcea și regiunii Sud-Est pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național. Acest sector poate avea un efect multiplicator care acționează ca un element dinamizant al sistemului economic, generând o cerere specifică de bunuri și servicii, care antrenează o creștere în sfera de producție a acestora, contribuind în mod direct la diversificarea și impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei locale/regionale.

Consolidarea și restaurarea monumentului istoric vizat prin proiectul de față are la bază politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra îmbunătățirii calității vieții.

Principalele rezultate urmărite prin implementarea proiectului sunt:

 • consolidarea, restaurarea, protejarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, respectiv Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) => creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate;
 • valorificarea potențialului monumentului istoric Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) prin diverse tehnici de informare, publicitate și promovare => creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin;

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Preot Paroh – Tronaru Mihai; tel: +40 722 220 281; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

   

25 Iunie 2019

Parohia Chilia Veche anunță începerea proiectului de investiție - „Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente”, cod SMIS: 120180, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 4031 în data de 22.03.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o valoare totală de 22.487.585,31 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 22.037.833,60 lei (unde 18.732.158,56 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 3.305.675,04 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1.

Proiectul se implementează în sat Chilia Veche, comuna Chilia Veche, județul Tulcea și are o perioada de implementare de 57 de luni, respectiv între data 05.09.2017 și data 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare nr. 4031 din data de 22.03.2019.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea și restaurarea monumentului istoric - Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din comuna Chilia Veche, județul Tulcea, în vederea creșterii atractivității turistice a acestuia, contribuind în același timp și la impulsionarea dezvoltării locale.

Acest obiectiv cultural-turistic, odată protejat (conservat și restaurat) și valorificat, împreună cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Tulcea și regiunii Sud-Est pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național. Acest sector poate avea un efect multiplicator care acționează ca un element dinamizant al sistemului economic, generând o cerere specifică de bunuri și servicii, care antrenează o creștere în sfera de producție a acestora, contribuind în mod direct la diversificarea și impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei locale/regionale.

Consolidarea și restaurarea monumentului istoric vizat prin proiectul de față are la bază politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra îmbunătățirii calității vieții.

Principalele rezultate urmărite prin implementarea proiectului sunt:

 • consolidarea, restaurarea, protejarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, respectiv Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) => creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate;
 • valorificarea potențialului monumentului istoric Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) prin diverse tehnici de informare, publicitate și promovare => creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin;

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Preot Paroh – Tronaru Mihai; tel: +40 722 220 281; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

   

24 Iunie 2019

Parohia Chilia Veche anunță începerea proiectului de investiție - „Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente”, cod SMIS: 120180, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 4031 în data de 22.03.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o valoare totală de 22.487.585,31 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 22.037.833,60 lei (unde 18.732.158,56 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 3.305.675,04 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1.

Proiectul se implementează în sat Chilia Veche, comuna Chilia Veche, județul Tulcea și are o perioada de implementare de 57 de luni, respectiv între data 05.09.2017 și data 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare nr. 4031 din data de 22.03.2019.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea și restaurarea monumentului istoric - Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din comuna Chilia Veche, județul Tulcea, în vederea creșterii atractivității turistice a acestuia, contribuind în același timp și la impulsionarea dezvoltării locale.

Acest obiectiv cultural-turistic, odată protejat (conservat și restaurat) și valorificat, împreună cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Tulcea și regiunii Sud-Est pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național. Acest sector poate avea un efect multiplicator care acționează ca un element dinamizant al sistemului economic, generând o cerere specifică de bunuri și servicii, care antrenează o creștere în sfera de producție a acestora, contribuind în mod direct la diversificarea și impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei locale/regionale.

Consolidarea și restaurarea monumentului istoric vizat prin proiectul de față are la bază politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra îmbunătățirii calității vieții.

Principalele rezultate urmărite prin implementarea proiectului sunt:

 • consolidarea, restaurarea, protejarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, respectiv Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) => creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate;
 • valorificarea potențialului monumentului istoric Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) prin diverse tehnici de informare, publicitate și promovare => creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin;

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Preot Paroh – Tronaru Mihai; tel: +40 722 220 281; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

   

ALDE PRAHOVA, alături de Toni Pințoiu, la pierderea mamei

”Îi suntem alături, cu sinceră compasiune, prietenului nostru, Toni Pințoiu, și familiei sale, greu încercată, la pierderea MAMEI.
Dumnezeu să o odihnească în pace!
Colegii din ALDE PRAHOVA”

Cu același trist prilej, fostul primar din Mizil, Emil Proșcan, își exprimă susținerea pentru prietenul său, Toni Pințoiu:

”Am aflat cumplita situație în care te afli Toni... Am trecut prin asemenea momente în care parcă timpul, oprindu-se brusc, mă obligă la verdicte de neacceptat!
Știu ce înseamnă să-ți pierzi părinții, adică să rămâi fără cea mai adevărată dragoste  la care ai dreptul și de care sufletul și pașii tăi au nevoie!
M-am întors deja la acele momente, și în modul cel mai simplu simt nevoia să-ți fiu alături Toni Pințoiu!
Acum în aceste momente de cumplită tristețe sunt lângă tine cu respect, înțelegere, prietenie!
Dumnezeu să o aibă în îngrijire cu dragoste și iertare pe cea care ți-a dat viață și te-a purtat cu sfințenie in inima ei de mamă!
Multe din realizarile și motivele tale de zambet se datorează și mamei tale, rugilor ei necontenite, dorinței ca ție să-ți fie mult mai bine decât  i-a fost ei!
Cu siguranță va continua să te vegheze și să-ți poarte de grijă de acolo din Cer!
Nu există cuvinte cu care să fac să treci mai ușor peste tot ce ți se întâmplă, suferința este acum o necesitate, dar pot să te asigur că mare parte din mama ta, din felul ei de a fi, de a se purta, de a gandi..., vor rămâne în tine și în cei ce-ți vor urma!
Cu mâna dreaptă pe umărul tău, alături îți sunt și îți transmit condoleanțe  și păreri de rău!
Cu sinceritate,
Un prieten!”

   

La Muzeul Petrolului din Ploiești a fost inaugurată miercuri, pe 19 iunie, o expoziţie dedicată industriei de rafinare din România şi, în mod particular, pentru că ne aflăm într-un județ cu tradiție în domeniu, istoriei Rafinăriei Petrotel-Lukoil.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Prahova, prin Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii, în subordinea căruia se află Muzeul Petrolului, în parteneriat cu Rafinăria Petrotel-Lukoil.

Vernisajul expoziției "RAFINARIA PETROTEL-LUKOIL, 115 ani de istorie" s-a bucurat de prezența, printre alții, a directorului Muzeului de Științele Naturii, prof.dr. Emilia Iancu, viceprimarului municipiului Cristian Ganea, deputatului de Prahova Laura Moagher, prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu, din cadrul UPG Ploiești și directorul Direcției Județene pentru Cultură Prahova, Constantin Stere. La eveniment au luat parte, de asemenea, directorul general al rafinăriei Petrotel-Lukoil, Aleksei Kovalenko, dar și fostul director, în prezent președintele Consiliului Seniorilor de Petrol, Emilian Moiceanu.

Rafinăria a fost înființată în anul 1904, ca Societatea Româno-Americană. Aceasta a fost construită pe un teren situat, la vremea respectovă, la o distanță de 6 kilometri de orașul Ploiești, foarte aproape de halta Teleajen de pe calea ferată Ploiești- Buzău, pe o suprafață de 30 ha, fiind pusă în funcțiune în anul 1905, cu o capacitate de prelucrare de 151.680 de tone.

De-a lungul timpului, și-a schimbat denumirea de mai multe ori. Astfel, vorbim despre Rafinăria Româno -Americană între 1904 și 1948, Rafinăria 11 Iunie, în 1948, Petrolifera Muntenia, între 1948 și 1950, Sovrompetrol Rafinăria Teleajen - între 1950 și 1956, Rafinăria 3 Teleajen - în perioada 1956-1961, Rafinăria Teleajen - până în 1974, Combinatul Petrochimic Teleajen - între 1974 și 1990, SC Petrotel SA - din 1990 până în 1998. În ultimii 21 de ani și-a pătrat denumirea, SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, primită după ce, la 12 iunie 1998, a intrat în componenţa Grupului „LUKOIL”. 

În prezent, rafinăria are o capacitate de producție de 2,4 milioane tone/an și o adâncime de prelucrare de 99,5 %.

   

Pagina 1 din 30