Mariana Ivan

Mariana Ivan

26 Iunie 2019

ANUNȚ DE PRESĂ - Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente

Parohia Chilia Veche anunță începerea proiectului de investiție - „Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente”, cod SMIS: 120180, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 4031 în data de 22.03.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o valoare totală de 22.487.585,31 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 22.037.833,60 lei (unde 18.732.158,56 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 3.305.675,04 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1.

Proiectul se implementează în sat Chilia Veche, comuna Chilia Veche, județul Tulcea și are o perioada de implementare de 57 de luni, respectiv între data 05.09.2017 și data 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare nr. 4031 din data de 22.03.2019.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea și restaurarea monumentului istoric - Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din comuna Chilia Veche, județul Tulcea, în vederea creșterii atractivității turistice a acestuia, contribuind în același timp și la impulsionarea dezvoltării locale.

Acest obiectiv cultural-turistic, odată protejat (conservat și restaurat) și valorificat, împreună cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Tulcea și regiunii Sud-Est pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național. Acest sector poate avea un efect multiplicator care acționează ca un element dinamizant al sistemului economic, generând o cerere specifică de bunuri și servicii, care antrenează o creștere în sfera de producție a acestora, contribuind în mod direct la diversificarea și impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei locale/regionale.

Consolidarea și restaurarea monumentului istoric vizat prin proiectul de față are la bază politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra îmbunătățirii calității vieții.

Principalele rezultate urmărite prin implementarea proiectului sunt:

 • consolidarea, restaurarea, protejarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, respectiv Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) => creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate;
 • valorificarea potențialului monumentului istoric Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) prin diverse tehnici de informare, publicitate și promovare => creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin;

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Preot Paroh – Tronaru Mihai; tel: +40 722 220 281; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

   

25 Iunie 2019

Parohia Chilia Veche anunță începerea proiectului de investiție - „Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente”, cod SMIS: 120180, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 4031 în data de 22.03.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o valoare totală de 22.487.585,31 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 22.037.833,60 lei (unde 18.732.158,56 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 3.305.675,04 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1.

Proiectul se implementează în sat Chilia Veche, comuna Chilia Veche, județul Tulcea și are o perioada de implementare de 57 de luni, respectiv între data 05.09.2017 și data 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare nr. 4031 din data de 22.03.2019.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea și restaurarea monumentului istoric - Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din comuna Chilia Veche, județul Tulcea, în vederea creșterii atractivității turistice a acestuia, contribuind în același timp și la impulsionarea dezvoltării locale.

Acest obiectiv cultural-turistic, odată protejat (conservat și restaurat) și valorificat, împreună cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Tulcea și regiunii Sud-Est pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național. Acest sector poate avea un efect multiplicator care acționează ca un element dinamizant al sistemului economic, generând o cerere specifică de bunuri și servicii, care antrenează o creștere în sfera de producție a acestora, contribuind în mod direct la diversificarea și impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei locale/regionale.

Consolidarea și restaurarea monumentului istoric vizat prin proiectul de față are la bază politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra îmbunătățirii calității vieții.

Principalele rezultate urmărite prin implementarea proiectului sunt:

 • consolidarea, restaurarea, protejarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, respectiv Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) => creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate;
 • valorificarea potențialului monumentului istoric Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) prin diverse tehnici de informare, publicitate și promovare => creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin;

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Preot Paroh – Tronaru Mihai; tel: +40 722 220 281; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

   

24 Iunie 2019

Parohia Chilia Veche anunță începerea proiectului de investiție - „Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente”, cod SMIS: 120180, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 4031 în data de 22.03.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o valoare totală de 22.487.585,31 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 22.037.833,60 lei (unde 18.732.158,56 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 3.305.675,04 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1.

Proiectul se implementează în sat Chilia Veche, comuna Chilia Veche, județul Tulcea și are o perioada de implementare de 57 de luni, respectiv între data 05.09.2017 și data 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare nr. 4031 din data de 22.03.2019.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea și restaurarea monumentului istoric - Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din comuna Chilia Veche, județul Tulcea, în vederea creșterii atractivității turistice a acestuia, contribuind în același timp și la impulsionarea dezvoltării locale.

Acest obiectiv cultural-turistic, odată protejat (conservat și restaurat) și valorificat, împreună cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Tulcea și regiunii Sud-Est pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național. Acest sector poate avea un efect multiplicator care acționează ca un element dinamizant al sistemului economic, generând o cerere specifică de bunuri și servicii, care antrenează o creștere în sfera de producție a acestora, contribuind în mod direct la diversificarea și impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei locale/regionale.

Consolidarea și restaurarea monumentului istoric vizat prin proiectul de față are la bază politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra îmbunătățirii calității vieții.

Principalele rezultate urmărite prin implementarea proiectului sunt:

 • consolidarea, restaurarea, protejarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, respectiv Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) => creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate;
 • valorificarea potențialului monumentului istoric Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (TL-II-m-A-21029) prin diverse tehnici de informare, publicitate și promovare => creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin;

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Preot Paroh – Tronaru Mihai; tel: +40 722 220 281; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

   

ALDE PRAHOVA, alături de Toni Pințoiu, la pierderea mamei

”Îi suntem alături, cu sinceră compasiune, prietenului nostru, Toni Pințoiu, și familiei sale, greu încercată, la pierderea MAMEI.
Dumnezeu să o odihnească în pace!
Colegii din ALDE PRAHOVA”

Cu același trist prilej, fostul primar din Mizil, Emil Proșcan, își exprimă susținerea pentru prietenul său, Toni Pințoiu:

”Am aflat cumplita situație în care te afli Toni... Am trecut prin asemenea momente în care parcă timpul, oprindu-se brusc, mă obligă la verdicte de neacceptat!
Știu ce înseamnă să-ți pierzi părinții, adică să rămâi fără cea mai adevărată dragoste  la care ai dreptul și de care sufletul și pașii tăi au nevoie!
M-am întors deja la acele momente, și în modul cel mai simplu simt nevoia să-ți fiu alături Toni Pințoiu!
Acum în aceste momente de cumplită tristețe sunt lângă tine cu respect, înțelegere, prietenie!
Dumnezeu să o aibă în îngrijire cu dragoste și iertare pe cea care ți-a dat viață și te-a purtat cu sfințenie in inima ei de mamă!
Multe din realizarile și motivele tale de zambet se datorează și mamei tale, rugilor ei necontenite, dorinței ca ție să-ți fie mult mai bine decât  i-a fost ei!
Cu siguranță va continua să te vegheze și să-ți poarte de grijă de acolo din Cer!
Nu există cuvinte cu care să fac să treci mai ușor peste tot ce ți se întâmplă, suferința este acum o necesitate, dar pot să te asigur că mare parte din mama ta, din felul ei de a fi, de a se purta, de a gandi..., vor rămâne în tine și în cei ce-ți vor urma!
Cu mâna dreaptă pe umărul tău, alături îți sunt și îți transmit condoleanțe  și păreri de rău!
Cu sinceritate,
Un prieten!”

   

La Muzeul Petrolului din Ploiești a fost inaugurată miercuri, pe 19 iunie, o expoziţie dedicată industriei de rafinare din România şi, în mod particular, pentru că ne aflăm într-un județ cu tradiție în domeniu, istoriei Rafinăriei Petrotel-Lukoil.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Prahova, prin Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii, în subordinea căruia se află Muzeul Petrolului, în parteneriat cu Rafinăria Petrotel-Lukoil.

Vernisajul expoziției "RAFINARIA PETROTEL-LUKOIL, 115 ani de istorie" s-a bucurat de prezența, printre alții, a directorului Muzeului de Științele Naturii, prof.dr. Emilia Iancu, viceprimarului municipiului Cristian Ganea, deputatului de Prahova Laura Moagher, prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu, din cadrul UPG Ploiești și directorul Direcției Județene pentru Cultură Prahova, Constantin Stere. La eveniment au luat parte, de asemenea, directorul general al rafinăriei Petrotel-Lukoil, Aleksei Kovalenko, dar și fostul director, în prezent președintele Consiliului Seniorilor de Petrol, Emilian Moiceanu.

Rafinăria a fost înființată în anul 1904, ca Societatea Româno-Americană. Aceasta a fost construită pe un teren situat, la vremea respectovă, la o distanță de 6 kilometri de orașul Ploiești, foarte aproape de halta Teleajen de pe calea ferată Ploiești- Buzău, pe o suprafață de 30 ha, fiind pusă în funcțiune în anul 1905, cu o capacitate de prelucrare de 151.680 de tone.

De-a lungul timpului, și-a schimbat denumirea de mai multe ori. Astfel, vorbim despre Rafinăria Româno -Americană între 1904 și 1948, Rafinăria 11 Iunie, în 1948, Petrolifera Muntenia, între 1948 și 1950, Sovrompetrol Rafinăria Teleajen - între 1950 și 1956, Rafinăria 3 Teleajen - în perioada 1956-1961, Rafinăria Teleajen - până în 1974, Combinatul Petrochimic Teleajen - între 1974 și 1990, SC Petrotel SA - din 1990 până în 1998. În ultimii 21 de ani și-a pătrat denumirea, SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, primită după ce, la 12 iunie 1998, a intrat în componenţa Grupului „LUKOIL”. 

În prezent, rafinăria are o capacitate de producție de 2,4 milioane tone/an și o adâncime de prelucrare de 99,5 %.

   

Publicat in data de 08 septembrie 2017

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE (INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE)  CONFORM HG 907/2016, SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTITIE INTITULAT ”CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE A BISERICII SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL, CONSTRUIREA UNUI CENTRU EXPOZITIONAL SI REALIZAREA LUCRARILOR CONEXE AFERENTE”

Parohia Chilia Veche - unitate de cult, cu sediul social in Comuna Chilia Veche, Sat Chilia Veche, Judetul Tulcea, reprezentata legal de Tânjală-Hrişan Cristian - Justinian - Preot Paroh, doreste sa achizitioneze servicii de proiectare (intocmire documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, proiect pentru autorizarea executarii lucrrailor, proiect tehnic de executie), conform HG 907/2016, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat - Consolidare, restaurare si punere în valoare a bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, construirea unui centru expozitional si realizarea lucrarilor conexe aferente.

Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - (Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/2. sau  Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1).

Obiectul contractului va fi executat de catre ofertantul declarant castigator, atat la sediul social al acestuia, cat si la locul de implementare al proiectului.

     In conformitate cu art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata “elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti şi/sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii”.

In acest sens pentru indeplinirea obiectului contractului sunt necesari conform Ordinului Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr. 2495/2010 experti/specilaisti atestati/autorizati in diferite domenii de activitate conform specificatii tehnice intocmite de solicitant.

Obiectul contractului de lucrari vizeaza executarea urmatoarelor activitati:

 • Servicii de proiectare (intocmire documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie) conform HG 907/2016;
 • Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implementarii proiectului;
 • Executie lucrari ce constau in principal in: lucrari de restaurare, consolidare la Sfanta Biserica, lucrari de instalatii, construire punct de informare, etc.

Durata contractului:

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie urmeaza a se realiza intr-un termen de pana la 180 de zile de la data semnarii contractului de executie.

Intocmirea proiectului pentru autorizarea lucrarilor de executie si a proiectului tehnic de executie urmeaza a se realiza cu respectarea termenelor solicitate de AMPOR/OI pentru aceasta activitate, conform contract cadru finantare POR 5.1. publicat pe site-ul www.inforegio.ro.

Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului, durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Asistenta tehnica  din partea proiectantului va fi asigurata pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Pentru activitatea de executie lucrari - durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Activitatea de executie lucrari se va derula de la data emiterii ordinului de incepere lucrari de catre Beneficiar si nu va depasi 36 de luni de executie.

Valorile estimate a serviciilor/lucrarilor solicitate de achizitor constau in:

 1. Pentru activitatea de proiectare – valoarea estimata a contractului nu va depasi suma de 565.000,00 lei fara TVA;
 2. Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului - valoarea estimata a contractului nu va depasi suma 200.000,00 lei fara TVA;
 3. Pentru activitatea de executie lucrari - valoarea contractului nu va depasi suma de 17.100.000,00 lei fara TVA din care cheltuieli diverse si neprevazute suma de 485.000,00 lei fara TVA. La întocmirea propunerilor financiare, ofertanţii vor avea în vedere şi vor prezenta următoarele - pretul materialelor, utilajelor, echipamentelor si dotarilor care vor fi corespunzatoare/echivalente descrierilor acestora din documentele anexate documentatiei de atribuire.

   Nota * Intocmirea dosarului de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de Investitie 5.1. se va realiza in conformittae cu Anexele mai sus indicate si/sau Instructiunile emise de AMPOR.

Pe parcursul indeplinirii contractului pretul poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

 1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
 2. Pe piata au aparut anumie conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indiciilor de pret petru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.
 3. Alte cazuri prevazute de lege sau agreate de partile contractante.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Comuna Chilia Veche, Sat Chilia Veche, Judetul Tulcea.

Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura, se pot solicita de la sediul social al solicitantului (achizitorului), sau accesand urmatorul numar de telefon: 0749.196.299, persoana de contact - Preot Tânjală-Hrişan Cristinian - Justinian.

Documentatia de atribuire ce ce trebuie avuta in vedere de ofertantii interesati, poate fi solicitata de la sediul social al solicitantului indicat mai sus.

Mijloace de comunicare: prezenta personala, la sediul social al solicitantului si/sau al potentialilor ofertanti, interval orar 09-16, e-mail, telefon si/sau orice alt mijloc agreat de parti.

Oferta depusa de operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (intocmire documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie) conform HG 907/2016, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat - Consolidare, restaurare si punere în valoare a bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, construirea unui centru expozitional si realizarea lucrarilor conexe aferente, va respecta specificatiile tehnice si formalitatile solicitate de Parohia Chilia Veche prin documentatia de atribuire, intocmita in acest scop. 

Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 22 septembrie 2017 ora 13:00.

Nota* - Prezenta procedura de achizitie se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

 

 

   

Publicat in data de  08 septembrie 2017

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITIE INTITULAT CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE A BISERICII SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL, CONSTRUIREA UNUI CENTRU EXPOZITIONAL SI REALIZAREA LUCRARILOR CONEXE AFERENTE

Parohia Chilia Veche - unitate de cult, cu sediul social in Comuna Chilia Veche, Sat Chilia Veche, Judetul Tulcea, reprezentata legal de Tânjală-Hrişan Cristinian – Justinian - Preot Paroh, doreste sa achizitioneze servicii de consultanta in cadrul proiectului de investitie - Consolidare, restaurare si punere în valoare a bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, construirea unui centru expozitional si realizarea lucrarilor conexe aferente.

Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - (Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/2. sau  Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1).

Contractul de servicii de consultanta vizeaza urmatoarele servicii:

 • servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;
 • consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie ;
 • servicii de consultanta privind managementul proiectului finantat.

Aceste servicii vor fi executate de catre ofertantul declarant castigator, atat la sediul social al acestuia, cat si la sediile sociale ale factorilor implicati in derularea acestui proiect.

Serviciile de consultanta solicitate se vor executa cu respectarea prevederilor nationale aplicabile domeniului de activitate patrimoniul cultural national, avand in vedere obiectul proiectului de investitie ce urmeaza a fi realizat de solicitant, acela de restaurare/conservare/ valorificare turistica monument istoric.

Durata de realizare a serviciilor de consultanta se va stabili in functie de durata Contractului de finantare incheiat intre Parohia Chilia Veche si AMPOR/OI cu respectarea drepturilor si obligatiilor asumate de partile contractante.

Valoarea estimata a contractului de servicii de consultanta este de 760.000,00 lei fara TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului de servicii de consultanta, pretul contractului poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

 1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
 2. Pe piata au aparut anumie conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indiciilor de pret petru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului Comuna Chilia Veche, Sat Chilia Veche, Judetul Tulcea. Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului (achizitorului) sau accesand urmatorul numar de telefon: 0749 196 299, persoana de contact - Preot Tânjală-Hrişan Cristinian - Justinian.

Documentatia de atribuire (specificatiile tehnice) aferenta contractului de servicii de consultanta, ce trebuie avuta in vedere de ofertanti la realizarea ofertei, poate fi solicitata de la sediul social al solicitantului din Comuna Chilia Veche, Sat Chilia Veche, Judetul Tulcea.

Oferta depusa de operatorii economici participanti la prezenta procedura de atribuire va respecta specificatiile tehnice si formalitatile solicitate de Parohia Chilia Veche in documentatia de atribuire intocmita in vederea atribuirii contractului de servicii de consultanta.

Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 22 septembrie 2017 ora 12:00.

*Nota - Prezenta procedura de achizitie se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

   

Municipiul Câmpina, 10  iunie 2019

Comunicat de presă - Municipiul Câmpina anunță semnarea contractului de finanțare nr. 3820 la data de 27.02.2019 respectiv, demararea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în Liceul Tehnologic Constantin Istrati“ – SMIS 118133

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axă prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B – clădiri publice. Autoritatea de mangement pentru POR 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

Obiectivul general al proiectului se inscrie în seria inițiativelor U.A.T. Câmpina de îmbunătățire a calității vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice atât la nivelul clădirilor rezidențiale, cât și a celor publice, asigurând astfel implementarea Programului de Îmbunătățire a eficienței energetice aferent orașului Câmpina, Județul Prahova.

Obiectivele specifice al proiectului:

 • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Câmpina prin sporirea eficienței izolației termice a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“, la finalul implementării proiectului;
 • Reducerea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) pentru încălzirea spațiilor Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“ cu un procent de minim 77%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile, conform documentației tehnice atașate Cererii de Finanțare;
 • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO₂) cu un procent de minim 69 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la cladirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“;
 • Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) în clădirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“, prin implemntarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 59%.
 • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 72%.

Proiectul se va derula în Municipiul Câmpina, Județul Prahova, până la  data de 30.06.2021 începând cu data de semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului: 8.411.378,07 lei

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 6.261.221,05 lei

Pentru detalii suplimentare: Rodica Daniela Hoitan, Manager de proiect, tel. 0244/336134, int. 139, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Tel. 0244-336134 Fax 0244-371458, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PRIMĂRIA CÂMPINA, Județul Prahova, B-dul Culturii nr. 18

   

Municipiul Câmpina, 10  iunie 2019

Comunicat de presă - Municipiul Câmpina anunță semnarea contractului de finanțare nr. 3820 la data de 27.02.2019 respectiv, demararea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în Liceul Tehnologic Constantin Istrati“ – SMIS 118133

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axă prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B – clădiri publice. Autoritatea de mangement pentru POR 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

Obiectivul general al proiectului se inscrie în seria inițiativelor U.A.T. Câmpina de îmbunătățire a calității vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice atât la nivelul clădirilor rezidențiale, cât și a celor publice, asigurând astfel implementarea Programului de Îmbunătățire a eficienței energetice aferent orașului Câmpina, Județul Prahova.

Obiectivele specifice al proiectului:

 • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Câmpina prin sporirea eficienței izolației termice a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“, la finalul implementării proiectului;
 • Reducerea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) pentru încălzirea spațiilor Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“ cu un procent de minim 77%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile, conform documentației tehnice atașate Cererii de Finanțare;
 • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO₂) cu un procent de minim 69 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la cladirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“;
 • Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) în clădirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“, prin implemntarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 59%.
 • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 72%.

Proiectul se va derula în Municipiul Câmpina, Județul Prahova, până la  data de 30.06.2021 începând cu data de semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului: 8.411.378,07 lei

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 6.261.221,05 lei

Pentru detalii suplimentare: Rodica Daniela Hoitan, Manager de proiect, tel. 0244/336134, int. 139, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Tel. 0244-336134 Fax 0244-371458, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PRIMĂRIA CÂMPINA, Județul Prahova, B-dul Culturii nr. 18

   

Municipiul Câmpina, 10  iunie 2019

Comunicat de presă - Municipiul Câmpina anunță semnarea contractului de finanțare nr. 3820 la data de 27.02.2019 respectiv, demararea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în Liceul Tehnologic Constantin Istrati“ – SMIS 118133

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axă prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B – clădiri publice. Autoritatea de mangement pentru POR 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

Obiectivul general al proiectului se inscrie în seria inițiativelor U.A.T. Câmpina de îmbunătățire a calității vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice atât la nivelul clădirilor rezidențiale, cât și a celor publice, asigurând astfel implementarea Programului de Îmbunătățire a eficienței energetice aferent orașului Câmpina, Județul Prahova.

Obiectivele specifice al proiectului:

 • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Câmpina prin sporirea eficienței izolației termice a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“, la finalul implementării proiectului;
 • Reducerea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) pentru încălzirea spațiilor Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“ cu un procent de minim 77%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile, conform documentației tehnice atașate Cererii de Finanțare;
 • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO₂) cu un procent de minim 69 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la cladirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“;
 • Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) în clădirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“, prin implemntarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 59%.
 • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati“, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 72%.

Proiectul se va derula în Municipiul Câmpina, Județul Prahova, până la  data de 30.06.2021 începând cu data de semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului: 8.411.378,07 lei

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 6.261.221,05 lei

Pentru detalii suplimentare: Rodica Daniela Hoitan, Manager de proiect, tel. 0244/336134, int. 139, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

Tel. 0244-336134 Fax 0244-371458, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PRIMĂRIA CÂMPINA, Județul Prahova, B-dul Culturii nr. 18

   

Pagina 1 din 29