Joi, 28 Aprilie 2016 08:48

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ( INTOCMIREA FAZELOR DE PROIECTARE P.T.+ D.T.A.C. + D.E.), SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI I

Scris de  Telegrama
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Manastirea Brancoveni, Judetul Olt

28 aprilie 2016

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ( INTOCMIREA FAZELOR DE PROIECTARE P.T.+ D.T.A.C. + D.E.), SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI

In cadrul proiectului de investitie

LUCRARI DE CONSOLIDARE, RECONSTITUIRE, CONSERVARE SI PUNERE IN VALOARE ANSAMBLU ARHITECTONIC MANASTIREA BRANCOVENI, JUDETUL OLT

 

Manstirea Brancoveni - unitate de cult, cu sediul social in Comuna Brancoveni, Judetul Olt, reprezentata de Stanciu Daniela– Stareta,doreste sa achizitioneze servicii de proiectare ( intocmirea fazelor de proiectare PT + DTAC + DE), servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulatLucrari de consolidare, reconstituire, conservare si punere in valoare ansamblu arhitectonic Manastirea Brancoveni, Jud. Olt.

Acest proiect urmeaza a se depune spre finantarein cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural. Contractul indicat anterior vizeaza urmatoarele activitati:

  • servicii de proiectare ( faza P.T.+ D.T.A.C. + D.E.);
  • asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de executie a lucrarilor;
  • executie lucrari.

Aceste activitati vor fi executate de catre ofertantul declarant castigator, atat la sediul social al acestuia, cat si la locul de implementare al proiectului.

In conformitate cu art.24, alin.(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti şi/sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii.Pentru executia lucrarilor se auin vedere prevederile Ordinului nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarilor tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”, atestat MCPN specializarea E domeniile: restaurare arhitectura; inginerie–consolidare sau restaurare structuri istorice conform Legii nr.422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24 alin 2.

 

Durata contractului:

Pentru activitatea de proiectare ( faza P.T.+ D.T.A.C.+D.E.) – 60 de zile de la data semnarii contractului.

Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului – durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar/Solicitant si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Asistenta tehnica  din partea proiectantului va fi asigurata pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Pentru activitatea de executie lucrari – durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar/Solicitant si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Activitatea de executie lucrari se va derula de la data emiterii ordinului de incepere lucrari de catre Solicitant/Beneficiar si nu va depasi 24 de luni de executie.

Valoarea estimata a contractului :

Pentru activitatea de proiectare ( faza P.T.+ D.T.A.C. + D.E)  suma de 600.000,00 lei fara TVA.

Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului suma de 170.000,00 lei fara TVA.

Pentru activitatea de executie lucrari suma de 16.400.000,00 lei fara TVA. La întocmirea propunerilor financiare, ofertanţii vor avea în vedere şi vor prezenta următoarele: pretul materialelor, utilajelor, echipamentelor si  dotarilor care vor fi corespunzatoare descrierilor acestora din listele cu cantitati de lucrari anexate.

Pe parcursul indeplinirii contractului pretul poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

  1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
  2. Pe piata au aparut anumie conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indiciilor de pret petru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Comuna Brancoveni, Judetul Buzau.

Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului/beneficiarului sau accesand urmatorul numar de telefon: 0744428953persoana de contact:Stanciu Daniela - Stareta.

Documentatia de atribuire ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti la realizarea ofertei poate fi solicitata de la sediul social al solicitantului/beneficiarului indicat anterior.

Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 11 mai 2016 ora 12:00.

Nota - Prezenta procedura de achizitie se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 427/01.04.2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicata  de catre solicitantii privati de finantare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari .

 

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.