Vineri, 19 August 2016 09:22

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA privind proiectul intitulat CONSOLIDARE-RESTAURARE CU INTEGRARE IN CIRCUIT TURISTIC BISERICA"ADORMIREA MAICII DOMNULUI" OCNELE MARI, JUDETUL VALCEA

Scris de  Telegrama
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

19 august 2016

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA

privind proiectul intitulat

CONSOLIDARE-RESTAURARE CU INTEGRARE IN CIRCUIT TURISTIC BISERICA"ADORMIREA MAICII DOMNULUI"

OCNELE MARI, JUDETUL VALCEA

 

Informatii generale privind solicitantul

Denumire solicitant: Parohia “Adormirea Maicii Domnului” - unitate de cult;

Sediu social:Judetul Valcea, Orasul Ocnele Mari, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 62

Persoana de contact: Dita Iulian- Preot Paroh

Telefon: 0766 714 278

 

Informnatii privind procedura de achizitie:

Servicii de consultanta in cadrul proiectului de investitie - Consolidare - restaurare cu integrare in circuit touristic Biserica “Adormirea Maicii Domnului”.  Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural.

Contractul de servicii de consultant vizeaza:

  • servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;
  • consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie ;
  • servicii de consultanta privind managementul proiectului finantat.

Aceste servicii vor fi executate de catre ofertantul declarant castigator, atat la sediul social al acestuia, cat si la sediile sociale ale factorilor implicati in derularea acestui proiect. Serviciile de consultant solicitate se vor executa cu respectarea prevederilor nationale aplicabile domeniului de activitate patrimoniul cultural national, avand in vedere obiectul proiectului de investitie ce urmeaza a fi realizat de solicitant – restaurare monument istoric. Durata de realizare a serviciilor de consultant se va stabili in functie de durata Contractului de finantare incheiat intre Parohia Adormirea Maicii Domnuluisi AM POR cu respectarea drepturilor si obligatiilor asumate de partile contractante.

Valoarea estimata a contractului de servicii de consultant este de 360.000,00 lei fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de servicii de consultanta pretul contractului poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

  1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice central sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
  2. Pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indiciilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Judetul Valcea, Orasul Ocnele Mari, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 62.

Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului/beneficiarului sau accesand urmatorul numar de telefon: 0766 714 278, persoana de contact Dita Iulian -  Preot Paroh.

Documentatia de atribuire a contractului de servicii de consultanta, ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti la realizarea ofertei, poate fi solicitata de la sediul social al solicitantului/beneficiarului indicat anterior.Oferta depusa de operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de servicii de consultanta va respecta specificatiile tehnice si formalitatile solicitate de Parohia Adormirea Maicii Domnului  in documentatia de atribuire a contractului de servicii de consultanta.

Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 31 august 2016 ora 12:00.

Nota – Prezenta procedura de achizitie servicii de consultanta se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor private pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

 

 

 

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.