Joi, 28 Aprilie 2016 10:29

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA privind proiectul intitulat LUCRARI DE RESTAURARE, RECONSTITUIRE, CONSERVARE SI PUNERE IN VALOARE ANSAMBLU ARHITECTONIC MANASTIREA BRANCOVENI, JUDETUL OLT

Scris de  Telegrama
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

28 aprilie 2016

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA

privind proiectul intitulat

LUCRARI DE RESTAURARE, RECONSTITUIRE, CONSERVARE SI PUNERE IN VALOARE ANSAMBLU ARHITECTONIC MANASTIREA BRANCOVENI, JUDETUL OLT

 

Manastirea Brancoveni- unitate de cult, cu sediul social in Comuna Brancoveni, Judetul Olt, reprezentata de Stanciu Daniela - Stareta,doreste sa achizitionezeservicii de consultantain cadrulproiectului de investitie: Lucrari de consolidare, reconstituire, conservare si punere in valoare ansamblu arhitectonic Manastirea Brancoveni, Judetul Olt. Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural.

Contractul de servicii de consultanta vizeaza urmatoarele:

  • servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;
  • consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie;
  • servicii de consultanta privind managementul proiectului finantat.

Aceste servicii vor fi executate de catre ofertantul declarant castigator, atat la sediul social al acestuia, cat si la sediile sociale ale factorilor implicati in derularea acestui proiect.

Serviciile de consultanta solicitate se vor executa cu respectarea prevederilor nationale aplicabile domeniului de activitate patrimoniul cultural national,avand in vedere obiectul proiectului de investitie ce urmeaza a fi realizat de solicitant – restaurare monument istoric.

Durata de realizare a serviciilor de consultanta se va stabili in functie de durata Contractului de finantare incheiat intre Manastirea Brancoveni si AM POR cu respectarea drepturilor si obligatiilor asumate de partile contractante.

Valoarea estimata a contractului de servicii de consultanta este de 750.000,00 lei fara TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului de servicii de consultanta, pretul contractului poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

  1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnicesau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
  2. Pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indiciilor de pret petru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Comuna Brancoveni, Judetul Olt. Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului/beneficiarului sau accesand urmatorul numar de telefon: 0744 428953 persoana de contact: Stanciu Daniela - Stareta.

Documentatia de atribuire a contractului de servicii de consultanta ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti la realizarea ofertei poate fi solicitata de la sediul social al solicitantului/beneficiarului indicat anterior.

Oferta depusa de operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de servicii de consultanta va respecta specificatiile tehnice si formalitatile solicitate de Manastirea Brancoveni in documentatia de atribuire a contractului de servicii de consultanta.

Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 11 mai 2016 ora 12:00.

Nota - Prezenta procedura de achizitie servicii de consultanta se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 427/01.04.2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicata de catre solicitantii privati de finantare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari.

 

 

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.