Image

COMUNICAT DE PRESĂ | Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea

comunicat de presă Buftea
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Buftea, Noiembrie 2023

 Extindere cu sală de sport și anexe (prin desființare Corp C3), dotarea acestora și realizare împrejmuire Școala Gimnazială Nr. 3, Oraș Buftea, Județ Ilfov

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea anunță finalizarea implementarii proiectului “Extindere cu sală de sport și anexe (prin desființare Corp C3), dotarea acestora și realizare împrejmuire Școala Gimnazială Nr. 3, Oraș Buftea, Județ Ilfov”, Cod SMIS 122963.

Proiectul a avut o valoare totală eligibila de 3.693.956,83 lei, din care finanțare nerambursabilă (FEDR) 2.954.877,46 lei și 664.847,43 lei din bugetul național. Execuția lucrărilor s-a derulat pe o perioada de 25  de luni, timp în care au fost îmbunătățite condițiile din unitatea de învățământ Şcoala Gimnazială nr. 3 din Oraşul Buftea, jud. Ilfov, în vederea creşterii performanțelor elevilor şi a reducerii abandonului şcolar. 

Scopul proiectului a fost  modernizarea infrastructurii existente prin extinderea școlii cu sală de sport cu o suprafata de 419.10 mp, necesară pentru buna desfășurare a orelor de educație fizică și anexe (vestiare, grupuri sanitare, depozit materiale sportive, cameră centrală termică, grupuri sanitare pentru elevi, arhivă), dotarea acestora și realizarea împrejmuirii. 

Rezultatele implementării proiectului:

  1. O unitate de infrastructură educațională modernizată și dotată;
  2. Un program de tipul „Şcoală după Şcoală”/„A doua şansă” implementat;
  3. Un contract de colectare selectivă a deşeurilor încheiat şi menținut pe toată perioada contractului de finanțare (inclusiv postimplementare).

Impactul investiției la nivelul localității constă în: 

Îmbunătățirea şi extinderea infrastructurii educației în mediul urban, asigurarea egalității de şanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități şi al grupurilor defavorizate cât şi al celor cu probleme de ordin social, prevenirea abandonului şcolar, achiziționarea de echipamente educative moderne.

Contact: Doamna Anghel Liliana Mihaela, manager proiect; Tel: 0318241231/0318241238; E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Oraşul Buftea, Str. Mihai Eminescu nr. 1, județul Ilfov, cod poştal 070000, România www.primariabuftea.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
Image