Joi, 04 Aprilie 2019 14:58

Proiect controversat privind modificarea coplății în spitale. Cu ce explicații vine Ministerul Sănătății

Scris de  Andrei Costache
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Sănătății a lansat, în consultare publică, un proiect de modificare a Legii reformei în sănătate potrivit căruia pacienții vor avea dreptul "să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru, cu excepția contribuției personale pe care aceștia o plătesc direct furnizorului de servicii medicale".

Actualul articol prevede ca asigurații "să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile impuse de contractul-cadru".

Același proiect prevede că se modifică articolul referitor la "serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond", prin adăugareasintagmei "care pot atrage contribuția personală a pacientului".

"Prin modificările propuse prin acest proiect se crează cadrul legal astfel încât să se asigure contribuția personală a pacienților în vederea acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriul paraclinic. Aceste modificări se impun întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin prezentul act normativ ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor" se argumentează în favoarea acestor modificări.

Prevederile acestui proiect controversat au stârnit îngrijorări, din formulare reieșind că ele ar crea cadrul legislativ pentru introducerea coplății în cazul serviciilor medicale de care asigurații beneficiază prin Ministerul Sănătăţii nu intenționează să introducă co plata pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare de stat. Oficialii din MS au transmis, joi, o informare, prin care neagă această intenție, explicând că proiectul pus în dezbatere publică urmăreşte, de fapt, "o abordare legislativă unitară care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privați aflați în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenței dintre tariful furnizorului privat şi cel suportat de CNAS, cu informarea și acordul în prealabil al acestuia".

Proiectul se află în dezbatere publică până pe 14 mai.

 

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.