Anunț de presă privind începutul derulării proiectului cu titlul „Amenajare Gradină publică "Parc Știrbei"”

Anunț de presă privind începutul derulării proiectului cu titlul „Amenajare Gradină publică "Parc Știrbei"”

Sinaia, 05.03.2019

 

UAT ORAȘUL SINAIA, cu sediul în Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, județul Prahova, România, cod poștal 106100, derulează proiectul „Amenajare Gradină publică "Parc Știrbei", în baza contractului de finanțare nr. 3757/08.02.2019, cod MySMIS 118897, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea mediului urban prin reconversia funcțională a unui teren degradat din orașul Sinaia si transformarea lui într-o zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate si pentru turiști, în concordantă cu Strategia de dezvoltare durabila a orașului Sinaia 2016-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Realizarea lucrărilor de reconversie funcțională a terenului degradat și transformarea acestuia într-o gradină publică.
  2. Crearea unei noi zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate și pentru turiști ca urmare a fructificării oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile.

Valoarea totală a proiectului este de 7.219.370,99 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 7.060.989,17 lei, din care 6.124.327,34 lei reprezintă contribuția din FEDR.

Proiectul se implementează în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, județul Prahova, Orașul Sinaia în perioada 01.03.2016 - 30.04.2021.

Detalii suplimentare puteți obține de la: GHERASIM MIHAIELA – Manager proiect, telefon: 0744353687, fax: 0244314509, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Date de contact: Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, România, cod poștal 106100,

GHERASIM Mihaiela – Manager proiect Telefon: 0744353687/ Fax: 0244314509, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PANAIT Valerie-Marian -Manager comunicare, Telefon:0720722901, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Image
Image
Image