Oraș Sinaia - anunț de presă la începutul proiectului "Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică - Sinaia"

Oraș Sinaia - Anunț de presă la începutul proiectului "Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică - Sinaia"

04.03.2019

Numele Proiectului: " Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică - Sinaia "

Număr de referință: contract de finanțare nr. 3699/08.02.2019, cod SMIS 121472

Numele beneficiarului: ORAS SINAIA

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 09.08.2017

Data finalizării proiectului: 28.02.2021

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice in Orasul Sinaia prin reducerea consumului de energie in

iluminatul public si gestionarea inteligenta a energiei.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Modernizarea sistemului de iluminat public in orasul Sinaia prin montarea unor copruri de iluminat cu LED cu eficienta ridicata, cu durata mare de viata..
  2. Extinderea sistemului de iluminat public in orasul Sinaia pentru imbunatatirea climatului social, cultural si asigurarea confortului corespunzator.
  3. Instalarea sistemului de telegestiune a iluminatului public la nivelul obiectivului de investitie
  4. Fructificarea oportunitatii de accesare a fondurilor nerambursabile

Valoarea totală a proiectului: 11.834.217,80 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 11.798.164,79 lei, iar finanțarea nerambursabilă 11.562.201,50 lei, unde 10.028.440,07 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Locul de implementare al proiectului: Oras Sinaia, Județul Prahova.

Image
Image
Image