A început procedura de selecție a dascălilor care vor evalua proiectele de manuale școlare

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează, până pe 16 martie, o procedură de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale şcolare.

Prima etapă, care se derulează până pe 4 martie, se derulează exclusiv online, prin completarea formularului de AICI.

Selecția propriu-zisă și anunţarea rezultatelor (individual, doar pentru candidaţii admiși) vor avea loc în intervalul 9 - 16 martie 2019, a anunțat Ministerul Educației.

"Misiunea experților/specialiștilor selectați este aceea de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori/grupuri de autori. Principiile care stau la baza selecţiei sunt competenţa şi experienţa acumulate/probate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar anterior. Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare", precizează sursa citată.

Începând din acest an, pot fi cooptați evaluatori și din rândul cadrelor didactice din învățământul superior.

"Vor avea prioritate, în procesul de selecție a evaluatorilor cooptați, cadrele didactice care dețin fie gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe sau au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces. Activitatea grupurilor de lucru este în responsabilitatea CNEE. Procesul de selecție a profesorilor cu statut de experţi cooptaţi şi de specialişti externi în grupurile de lucru pe discipline se va derula conform prevederilor ordinului de ministru nr. 3.103/2019", au mai precizat reprezentanții Ministerului Educației.

 

Image
Image
Image