ADMITERE 2020 | Colegiul Militar Breaza nu va mai organiza proba scrisă din 21 mai. Cum vor fi ocupate, în acest an, locurile la clasa a IX-a

ADMITERE 2020 | Colegiul Militar Breaza nu va mai organiza proba scrisă din 21 mai. Cum vor fi ocupate, în acest an, locurile la clasa a IX-a

Conducerea Colegiului Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza a anunțat că nu va mai organiza proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele limba și literatura română și matematică, planificată pentru 21 mai. "Candidații care participă la admiterea în învățământul liceal militar vor fi ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la pct. I, din anexa nr. 2 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate", au precizat reprezentanții colegiului.

Media de admitere va fi calculată în funcție de media de absolvire a candidatului (ponderea de 20%) și media de la Evaluarea Națională (pondere de 80%).

"Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale", au mai precizat reprezentanții Colegiului Militar.

Probele de selecție vor fi reluate în perioada 18 - 22 mai 2020, iar candidații vor fi planificați și anunțați telefonic de personalul birourilor informare-recrutare, potrivit unei informări făcute luni de conducerea unității de învățământ. Examinarea medicală va avea loc în perioada 18 mai - 05 iunie 2020, iar finalizarea dosarelor de candidat va avea loc până la data de 12 iunie 2020.

"Toate activitățile se vor desfășura în condițiile păstrării distanței și a aplicării tuturor măsurilor de protecție împotriva contaminării cu SARS-CoV-2", au mai anunțat reprezentanții Colegiului Militar Breaza.

Sursa foto: Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir"

Image
Image
Image
Image