Anul școlar 2019-2020: Începe prima etapă de înscriere în învăţământul primar

Potrivit comunicatului Ministerului Educației Naționale “în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 3.181/2019, prima etapă din procesul de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 22 martie. Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali pot completa cererea-tip de înscriere online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ în care se dorește înscrierea, în prezența părintelui și a unui membru al comisiei (cel puțin), zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-vineri).”

Reamintim că în clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscrişi dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, mai arată sursa menţionată. „Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să instituie, cu caracter informativ, Ziua porţilor deschise, în intervalul 26 februarie - 9 martie. De asemenea, fiecare unitate de învăţământ, trebuie să afişeze numărul de clase pregătitoare care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020. Aceste informaţii, precum şi circumscripţiile şcolare, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice şi adresele unităţilor/instituţiilor în care se desfăşoară evaluarea psihosomatică trebuie afişate şi pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/pagina web a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv pe site-urile unităţilor de învăţământ (dacă există)”, se mai precizează în comunicatul MEN. De asemenea fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate - şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare au responsabilitatea organizării sau a reorganizării circumscripţiilor. Unitățile de învățământ sunt obligate să înscrie toți copiii veniți din circumscripție și pot primi elevi de la alte adrese decât cele arondate numai în limita locurilor rămase după soluționarea cererilor din zonele care le-au fost repartizate. A doua etapă de completare/depunere a cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie și se adresează copiilor care nu au fost înscriși/nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. 

În Prahova, potrivit Inspectoratului Școlar Județean, pentru anul școlar 2019 - 2020, vor fi organizate peste 280 de clase pregătitoare, cu un total de 5.789 de locuri.

Image
Image
Image