Mariana Ivan

Mariana Ivan

Anunțul de presă la începutul proiectului "ECO-BUS"

27.05.2019

Numele Proiectului: "ECO-BUS"

Număr de referință: contract de finanțare nr. 4230/25.04.2019, cod SMIS 120346

Numele beneficiarului: ORAS SINAIA

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 25.02.2016

Data finalizării proiectului: 28.02.2021

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in Orașul Sinaia conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila, inclusiv promovarea mobilității urbane bazata pe utilizarea transportului public auto de calatori, nepoluant, îmbunătățit si reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Dezvoltarea unui transport public auto de calatori de înalta calitate, atractiv si eficient pe teritoriul Orașului

Sinaia, prin creșterea capacitații de transport public, extinderea traseelor rutiere si modernizarea sistemului de transport prin introducerea de sisteme inteligente de management al traficului si e-ticketing.

 1. Asigurarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 in Orașul Sinaia prin utilizarea de autobuze ecologice, nepoluante in cadrul sistemului de transport public de calatori
 2. Promovarea utilizării sistemului de transport public auto nepoluant de calatori in Orașul Sinaia in locul transportului privat cu autoturisme, prin informarea publicului cu privire la avantajele / beneficiile utilizării transportului public precum si alte informări privind masurile luate menite sa contribuie la creșterea atractivității transportului public auto.
 3. Reglementarea politicii parcărilor la nivelul Orașului Sinaia

Valoarea totală a proiectului: 18.314.932,44 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 15.923.769,09 lei, iar finanțarea nerambursabilă 15.605.293,70 lei, unde 13.535.203,73 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Locul de implementare al proiectului: Oras Sinaia, Județul Prahova.

   

COMUNICAT DE PRESA

            Camera de Comert si Industrie Prahova anunta finalizarea implementarii proiectului cu titlul “Resursa  umana performanta – vector strategic pentru cresterea competitivitatii firmei” – POCU 227/3/8/117913.

            Proiectul a fost implementat in perioada 23.05.2018 – 22.05.2019 si a fost cofinantat prin Fondul Social European – Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti. Componenta 1 – Romania profesionala – Resurse umane competitive.

            Valoarea finantarii nerambursabile a fost de : 2 230 465,58 lei.

            Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea competentelor profesionale profesionale pentru 504 persoane – manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane ale intreprinderilor, din judetele Prahova si Arges si furnizarea de instrumente, metode si practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

            Proiectul a avut un impact semnificativ la nivelul Regiunii Sud Muntenia (jud. Prahova si Arges), ca urmare a implementarii proiectului rezultand:

 • 8 seminarii de informare si 2 seminarii de specialitate, la care au participat 434 persoane;
 • 517 persoane si 56 IMM-uri inscrise in cadrul proiectului;
 • 344 manageri de intreprinderi si antreprenori care au obtinut certificate de absolvire  pentru cursurile de Manager imbunatatire procese, Competente antreprenoriale, Project management professional, respective Coaching managerial;
 • 153 angajati din departamentele de resurse umane ale intreprinderilor care au obtinut certificate de absolvire pentru cursurile de Inspector/Referent Resurse Umane , respectiv Manager Resurse Umane;
 • 354 persoane beneficiare ale serviciilor de consultanta in afaceri si management;
 • 150 persoane beneficiare ale serviciilor de consultana in domeniul resurselor umane;
 • 56 de IMM-uri pentru care au fost realizate planuri strategice;
 • 75 persoane beneficiare de servicii de mentorat in afaceri si management

 Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

   

Anunț de presă privind începutul derulării proiectului cu titlul „Construire PARK & RIDE"        

22.05.2019

UAT ORAȘUL SINAIA, cu sediul în Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, județul Prahova, România, cod poștal 106100, derulează proiectul „Construire PARK & RIDE", în baza contractului de finanțare nr. 4174/25.04.2019, cod MySMIS 120827, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului este constituit de reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat prin reducerea pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradala a Orașului Sinaia, ca urmare a construirii unei parcări de transfer la transportul public de tip PARK & RIDE, în concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) si Strategia de dezvoltare durabila a orașului Sinaia 2016-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Realizarea parcării de tip PARK&RIDE (parchează si călătorește cu transportul public)
 2. Fructificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile in scopul promovării mobilității urbane durabile.
 3. Realizarea unor masuri operaționale si organizaționale care sa asigure atractivitatea utilizării parcării PARK & RIDE si continuarea deplasării cu mijloace de transport in comun

Valoarea  totală a proiectului este de 27.097.223,07 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 22.414.163,80  lei, din care 19.440.856,36 lei reprezintă contribuția din FEDR.

Proiectul se implementează în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, județul Prahova, Orașul Sinaia în perioada: 01.09.2017 -28.02.2022.

Detalii suplimentare puteți obține de la: NEGULESCU CRISTIAN FLORIN – Manager proiect, telefon: 0720722902, fax: 0244314509, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Date de contact: Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, România, cod poștal 106100,

NEGULESCU Cristian Florin – Manager proiect Telefon: 0720722902/Fax: 0244314509, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PANAIT Valerie-Marian -Manager comunicare, Telefon:0720722901, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

Anunț de presă privind începutul derulării proiectului cu titlul „Construire PARK & RIDE"        

21.05.2019

UAT ORAȘUL SINAIA, cu sediul în Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, județul Prahova, România, cod poștal 106100, derulează proiectul „Construire PARK & RIDE", în baza contractului de finanțare nr. 4174/25.04.2019, cod MySMIS 120827, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului este constituit de reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat prin reducerea pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradala a Orașului Sinaia, ca urmare a construirii unei parcări de transfer la transportul public de tip PARK & RIDE, în concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) si Strategia de dezvoltare durabila a orașului Sinaia 2016-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Realizarea parcării de tip PARK&RIDE (parchează si călătorește cu transportul public)
 2. Fructificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile in scopul promovării mobilității urbane durabile.
 3. Realizarea unor masuri operaționale si organizaționale care sa asigure atractivitatea utilizării parcării PARK & RIDE si continuarea deplasării cu mijloace de transport in comun

Valoarea  totală a proiectului este de 27.097.223,07 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 22.414.163,80  lei, din care 19.440.856,36 lei reprezintă contribuția din FEDR.

Proiectul se implementează în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, județul Prahova, Orașul Sinaia în perioada: 01.09.2017 -28.02.2022.

Detalii suplimentare puteți obține de la: NEGULESCU CRISTIAN FLORIN – Manager proiect, telefon: 0720722902, fax: 0244314509, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Date de contact: Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, România, cod poștal 106100,

NEGULESCU Cristian Florin – Manager proiect Telefon: 0720722902/Fax: 0244314509, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PANAIT Valerie-Marian -Manager comunicare, Telefon:0720722901, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   

Anunț de presă privind începutul derulării proiectului cu titlul „Construire PARK & RIDE"        

20.05.2019

UAT ORAȘUL SINAIA, cu sediul în Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, județul Prahova, România, cod poștal 106100, derulează proiectul „Construire PARK & RIDE", în baza contractului de finanțare nr. 4174/25.04.2019, cod MySMIS 120827, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului este constituit de reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat prin reducerea pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradala a Orașului Sinaia, ca urmare a construirii unei parcări de transfer la transportul public de tip PARK & RIDE, în concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) si Strategia de dezvoltare durabila a orașului Sinaia 2016-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Realizarea parcării de tip PARK&RIDE (parchează si călătorește cu transportul public)
 2. Fructificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile in scopul promovării mobilității urbane durabile.
 3. Realizarea unor masuri operaționale si organizaționale care sa asigure atractivitatea utilizării parcării PARK & RIDE si continuarea deplasării cu mijloace de transport in comun

Valoarea  totală a proiectului este de 27.097.223,07 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 22.414.163,80  lei, din care 19.440.856,36 lei reprezintă contribuția din FEDR.

Proiectul se implementează în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, județul Prahova, Orașul Sinaia în perioada: 01.09.2017 -28.02.2022.

Detalii suplimentare puteți obține de la: NEGULESCU CRISTIAN FLORIN – Manager proiect, telefon: 0720722902, fax: 0244314509, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Date de contact: Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, România, cod poștal 106100,

NEGULESCU Cristian Florin – Manager proiect Telefon: 0720722902/Fax: 0244314509, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PANAIT Valerie-Marian -Manager comunicare, Telefon:0720722901, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   

Sâmbătă, 18 mai 2019, la ora 18.00, publicul este invitat la concertul extraordinar „Cântările Învierii”. Concertul este susținut de Corala „I. C. Danielescu”, dirijor Valentin Gruescu, la pian Larisa Scumpu, invitată Alexandra Velniciuc. Evenimentul se va desfăşura la Sala „Coloanelor” a Palatului Culturii din Ploieşti. Intrarea este liberă.

   

9 Mai este, cu siguranță, o zi cu rezonanță aparte pentru orice român. Evenimentele de la 1877 - Ziua Proclamării Independenței de Stat a României, 1945 - Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite și 1950 - Ziua Europei sunt momente de referinţă în istoria României.

Pe 9 Mai 2019, cu prilejul celei de-a 74-a aniversări a victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite, Rafinăria Petrotel Lukoil a readus în memoria ploieștenilor sacrificiul soldaților, deopotrivă români și ruși, care au fost uciși în cel mai sângeros conflict global.

După ceremonia depunerii de coroane și flori, la Monumentul Eroului Sovietic din cimitirul soldaților ruși din Ploiești a avut loc omagierea veteranilor și premierea acestora de către Rafinăria Petrotel- Lukoil. În ceea ce a fost, probabil, cel mai emoționat moment al evenimentului, unul dintre aceia care au trăit efectiv anii războiului, pe front, a rostit, răspicat, marea sa dorință: ”Să nu mai fie război NICIODATĂ!”. La ceremonia de astăzi au participat: Igor Iniushkin - Ministru Consilier al Ambasadei Federației Ruse în România si Alexandr Tyurin - Consilier Secretar 2 Ambasada Federației Ruse, Aleksei Kovalenko - Presedinte Directorat Director General Rafinăria Petrotel- Lukoil, Constantin Raucea - Presedintele Asociației Nationale a Veteranilor de Război, Asociația De Drept Umanitar, Asociația Cultul Eroilor, reprezentanți ai Prefecturii Prahova, Consiliului Județean Prahova,  Primăriei Ploiești, MAPN, Camerei de Comert si Industrie Prahova, Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere, Garnizoanei Ploiesti și ai partidelor politice PSD și ALDE, dar și numeroși ploieșteni atrași de solemnitatea ceremoniei. De asemenea, au depus coroane firme rusesti care își desfășoară activitatea în România: Petrotel - Lukoil, Lukoil Romania, Lukoil Lubricants East Europe, firme partenere Lukoil: Fireproof Team, Prowater Ecosistem, Best Personal Services, TP LOG EXPED, Traun Guard HMS, dar și reprezentanții salariaților din rafinărie: Sindicatul Salariaților Petrotel –Lukoil, Consiliul Seniorilor Petrotel Lukoil și Uniunea Tinerilor Petrotel Lukoil.

   

Data -  18.08.2016

ANUNŢ PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA privind proiectul intitulat: ”Restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova”

Parohia Sfanta Treime Magureni - unitate de cult, cu sediul social in Sat Magureni, Comuna Magureni, cod poștal 107350, județul Prahova, reprezentata de Preot Paroh Schiopu Alexandru, doreşte sa achiziţioneze servicii de consultanta in cadrul proiectului de investiţie - Restaurarea si consolidarea Bisericii ”Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova.

Acest proiect urmează a se depune spre finanţare in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 – Imbunatățirea mediului urban si conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. - Conservarea protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului naţional si cultural.

Contractul de servicii de consultanță vizează:

- servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finanţare si a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia;

- consultanță/asistență juridică in scopul elaborării documentaţiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie;

Aceste servicii vor fi executate de către ofertantul declarat câștigător, atât la sediul social al acestuia cât si la sediile sociale ale factorilor implicaţi in derularea acestui proiect.

Serviciile de consultanta solicitate se vor executa cu respectarea prevederilor naţionale aplicabile domeniului de activitate patrimoniul cultural naţional având in vedere obiectul proiectului de investiţie ce urmează a fi realizat de solicitant - restaurare monument istoric.

Durata de realizare a serviciilor de consultanță va fi determinată de data încheierii  Contractului de finanţare între Parohia Sfanta Treime Magureni si AM POR. Serviciile de consultanță se vor derula de la data semnării contractului de consultanță cu ofertantul declarat câștigător și se vor finaliza în termen de 30 zile de la semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea estimata a contractului de servicii de consultanță este de 127.000,00 lei fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii preţul contractului poate fi ajustat in următoarele situații:

 1. Au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflecta in creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie:
 2. Pe piaţa au apărut anumite condiţii, in urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indiciilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflecta in creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Sat Magureni, Comuna Magureni , județul Prahova.

 Orice informații suplimentare referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului/beneficiarului sau accesând următorul număr de telefon: 0745 767 209, persoana de contact – Schiopu Alexandru - Preot Paroh.

Documentația de atribuire ce trebuie avuta in vedere de potențialii ofertanți la realizarea ofertei poate fi solicitata de la sediul social la solicitantului/beneficiarului indicat anterior.

Termenul pana la care potențialii ofertanți pot prezenta oferta este data de 30 august 2016, ora 13:00.

Nota - Prezenta procedura de achiziție se derulează in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

 

   


Data -  18.08.2016

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE (FAZA DALI, ELABORARE PROIECT TEHNIC), SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI

in cadrul proiectului de investitie ”Restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova”

Parohia Sfanta Treime Magureni - unitate de cult, cu sediul social in Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova, reprezentata de Preot Paroh Schiopu Alexandru, doreste sa achizitioneze servicii de proiectare (faza DALI, elaborare proiect tehnic), servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat – Restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova.

Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural.

Obiectul contractului va fi executat de catre ofertantul declarat castigator, atat la sediul social al acestuia, cat si la locul de implementare al proiectului.

In conformitate cu art.24, alin.(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti si/sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii.

In acest sens pentru implementarea obiectului contractului sunt necesari conform Ordinului Ministerului Culturii și Patrimoniului National nr. 2.495/2010 specialisti/experti atestati/autorizati in restaurare arhitectura, conservare/restaurare piatra si conservare/restaurare pictura.

Obiectul contractului de servicii de proiectare (faza DALI, elaborare proiect tehnic) servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat - Restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova, consta in desfasurarea urmatoarelor activitati: restaurare arhitectura, conservare/restaurare piatra, conservare/restaurare pictura murala si pictura pe lemn, lucrari de constructii si instalatii, dotari.

Durata contractului:

Pentru activitatea de proiectare (faza DALI si elaborare PT) - pana la 160 de zile de la data semnarii contractului.

Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului – durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar/Solicitant si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Asistenta tehnica din partea proiectantului va fi asigurata pe toata durata de executie a lucrarilor.

Pentru activitatea de executie lucrari – durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar/Solicitant si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Activitatea de executie lucrari se va derula de la data emiterii ordinului de incepere lucrari de catre Beneficiar/Solicitant si nu va depasi 36 luni de executie.

Valoarea estimata a contractului:

- Pentru activitatea de proiectare suma de 200.000,00 lei fara TVA.

- Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului suma de 50.000,00 lei fara TVA.

- Pentru activitatea de executie lucrari - suma de 5.350.000,00 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute suma de 147.518,00 lei.

La întocmirea propunerilor financiare, ofertanţii vor avea în vedere şi vor prezenta următoarele - pretul materialelor, utilajelor, echipamentelor si  dotarilor.

Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul contractului poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

 1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
 2. Pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indiciilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova.

 Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului/beneficiarului sau accesand urmatorul numar de telefon: 0745 767 209, persoana de contact – Schiopu Alexandru Preot Paroh.

Documentatia de atribuire ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti la realizarea ofertei poate fi solicitata de la sediul social la solicitantului/beneficiarului indicat anterior.

Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 30 august 2016, ora 14:00.

Nota - Prezenta procedura de achizitie se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

 

 

 

   

04 mai 2019

Parohia Sf. Gheorghe Vechi anunță începerea proiectului - „Consolidare, restaurare, amenajare incintă și valorificare turistică "Sf. Gheorghe Vechi", "Cuvioasa Paraschiva" și construire centrală termică”, cod SMIS: 120036, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 3798 în data de 22.02.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o valoare totală de 7.986.189,51 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 7.826.465,71 lei (unde 6.652.495,88 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 1.173.969,83 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul de stat) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1.

Proiectul se implementează în municipiul Craiova, județul Dolj și are o perioada de implementare de 68 de luni, respectiv între data 08.09.2017 și data 30.04.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare nr. 3798 din data de 22.02.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a monumentului istoric - Biserica "Sf. Gheorghe - Vechi", "Cuvioasa Paraschiva", prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării imobilului, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului.

Odată protejat, restaurat, conservat și valorificat monumentul istoric - Biserica "Sf. Gheorghe - Vechi", "Cuvioasa Paraschiva", împreuna cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Dolj pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național. Acest sector are un efect multiplicator care acționează ca un element dinamizant al sistemului economic, generând o cerere specifică de bunuri și servicii, care antrenează o creștere în sfera de producție a acestora, contribuind în mod direct la diversificarea si impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei locale/ regionale/ naționale. Consolidarea și restaurarea monumentului istoric vizat prin proiectul de față are la baza politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra îmbunătățirii calității vieții.

Principalele rezultate urmărite prin implementarea proiectului sunt:

- consolidarea, restaurarea, protejarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, respectiv Biserica "Sf. Gheorghe - Vechi", "Cuvioasa Paraschiva", la care se adaugă și valorificarea potențialului acestuia în vederea creșterii atractivității turistice a zonei de implementare a proiectului;

- creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural - Biserica "Sf. Gheorghe - Vechi", "Cuvioasa Paraschiva" - care beneficiază de sprijin cu impact direct și/sau indirect asupra dezvoltării economice a zonei de implementare a proiectului prin dezvoltarea în primul rând a sectorului turistic;

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Preot Paroh – Irimia Gheorghe-Aurel; tel: +40 731 374 568; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Parohia Sf. Gheorghe Vechi, strada Arieș, nr. 9, municipiul Craiova, județul Dolj

   

Pagina 1 din 27